Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Opnieuw stijging van de energierekening in 2019


In 2019 lijkt de energierekening opnieuw behoorlijk te gaan stijgen.
De energiebelastingen worden door kabinet-Rutte 3 flink opgeschroefd. Hogere bijdragen voor de energiebelasting op aardgas, elektriciteit en de zogenoemde Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn ook aankomend jaar weer de boosdoener. Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 kuub gas per jaar komen de belastingverhogingen neer op een extra heffing van 150 euro per jaar.

Verhoging energiebelasting

In 2018 steeg de energiebelasting tijdelijk door een maatregel uit het energieakkoord, maar ook voor 2019 heeft de overheid besloten om de energiebelasting aan te passen. De stijging van de energiebelasting is namelijk nodig om de doelstellingen van het Energieakkoord te behalen. Om dit te kunnen realiseren is er op korte termijn meer geld nodig, wat in dit geval wordt opgehaald door de energiebelasting te  verhogen. Wat vervuilender is voor het milieu, wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Gas wordt zwaarder belast met 3 cent per m³. Elektriciteit wordt met 0,72 cent minder belast per kWh. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 1.500 m³ gas en 3.500 kWh stroom gaat hierdoor € 44,- meer betalen in 2019.

Opslag duurzame energie stijgt

Naast de energiebelasting is sinds begin 2013 een heffing in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) opgenomen. Deze zogenoemde opslag duurzame energie is ingevoerd om het gebruik van en investering in duurzame energie aan te moedigen. Conform de EU-richtlijn streeft Nederland hiermee naar een aandeel van 14% duurzame energie in 2020. Het bedrag van deze toeslag geldt per kWh elektriciteit en per m³ aardgas en wordt via je energierekening door je energieleverancier afgedragen aan de Belastingdienst.

Minister Kamp heeft een wetsvoorstel klaarliggen om naast de verhoging van de energiebelasting, ook opnieuw een verhoging van de ODE in te voeren. Huishoudens gaan hier dan gemiddeld € 66,- meer aan betalen in 2019.

Vermindering energiebelasting

Iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid energie nodig om te kunnen leven. Daarom heeft de overheid de vermindering energiebelasting bedacht, die in mindering wordt gebracht op de stroomkosten. In het nieuwe regeerakkoord staat dat deze belastingvermindering omlaag waardoor huishoudens € 62,- minder terug krijgen op hun energierekening.

Redenen van de stijging

Dat de energierekening in de komende jaren verder zal stijgen lijkt onontkoombaar. Hoe hoog deze precies wordt in de komende jaren durven geleerden nog niet te voorspellen. De ODE-tarieven worden namelijk elk jaar opnieuw berekend. De overheid doet dit op basis van de hoeveelheid belaste energie die er in Nederland verbruikt wordt. Hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder inkomsten voor de overheid. Daarnaast is het ook de vraag hoe de energietarieven zich ontwikkelen, deze zijn tenslotte ook een belangrijk onderdeel van de energierekening.

Extra kosten energierekening

Uit het regeerakkoord blijkt dus dat de energierekening in 2019 hoger uitpakt, in totaal gemiddeld € 150,- per huishouden. Dit komt doordat er een verschuiving in de energiebelasting plaatsvindt, die leidt tot € 24,- extra. Daarnaast stijgt de ODE met € 66,- en gaat belastingvermindering op elektriciteit met € 62,- omlaag. Huishoudens gaan dus meer betalen, en krijgen minder terug.

Minder betalen voor je energie

Consumind heeft het vergelijken van energiekosten makkelijker gemaakt. Wij hebben een vergelijking opgesteld waarbij de actuele energietarieven van de leveranciers voor nieuwe klanten worden meegenomen. Daarin worden de energiekosten, zoals netbeheerkosten, overheidsheffingen en vermindering energiebelasting, ook meegenomen zodat je weet wat je in totaal kwijt bent. Dat maakt het vergelijken een stuk eenvoudiger! Vul je gegevens in en bekijk wat de energiekosten zijn bij andere leveranciers op basis van jouw jaarverbruik.

Meer interessante pagina's: Start de energievergelijking nu - Energietarieven: vastzetten of niet? - Dé goedkoopste energieaanbieder - Gratis energievergelijker - Consumind 

Ga terug naar de energie homepage
Ga terug naar de Consumind homepage