Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Eigen risico zorgverzekering

Eigen risico

Via je zorgverzekering heb je vast wel eens gehoord van het eigen risico. Iedereen die 18 jaar en ouder is betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit is een bedrag dat je eerst zelf moet betalen bij gemaakte zorgkosten uit het basispakket. Het eigen risico wordt elk jaar bekend gemaakt op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Het eigen risico is ingevoerd om mensen bewuster met zorg om te laten gaan en niet voor ieder pijntje direct naar de dokter te laten aan. Maar vooral is het eigen risico ingevoerd om de Nederlandse zorguitgaven beheersbaar en betaalbaar te maken.

Hoe werkt het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen aan de zorgverzekeraar, voordat zij recht hebben op vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. Ieder jaar start de teller opnieuw en dus moet je na elk jaar weer opnieuw beginnen met betalen. Heb je bijvoorbeeld een ziekenhuis opname gehad, dat meer kost dan het eigen risico? Dan zal je een deel moeten betalen, maar hoef je bij volgende behandelingen niets meer te betalen. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die vanuit de basisverzekering worden vergoed. Hieronder een overzicht van de kosten die hieronder vallen:

 • Ziekenhuiszorg: verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging in een ziekenhuis of kliniek.
 • Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO-arts.
 • Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist.
 • Ambulancevervoer: spoedeisend ziekenvervoer met de ambulance of traumahelikopter.
 • Paramedische zorg uit de basisverzekering, zoals fysiotherapie en logopedie
 • Bepaalde hulpmiddelen: een hoortoestel, kunstgebit of krukken. 

Zorgpremies vergelijken

Welke zorg valt er niet onder het eigen risico?

Sommige onderdelen van de basiszorgverzekering vallen niet onder het eigen risico. Hier hoef je dus niets voor te betalen en wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering:

 • Een bezoek aan de huisarts;
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (hier moet wel een eigen bijdrage voor kraamzorg en ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak betaalt worden);
 • Hulpmiddelen in bruikleen;
 • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar;
 • Zorg die vanuit de Wet Langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning wordt vergoed;
 • Zorg die de aanvullende verzekering vergoedt;
 • Sommige bevolkingsonderzoeken en inentingen;
 • Medische kosten die verband houden met een donatie;
 • Medische psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.

Hoe hoog is het eigen risico?

Elk jaar kan de hoogte veranderen en wordt bekend gemaakt op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. In de afgelopen jaren is er een flinke stijging geweest in het eigen risico van ruim 235 euro, namelijk van 150 euro in 2008 naar 385 euro nu.

Zorgverzekering eigen risico

Verhogen van je eigen risico

Naast het wettelijk verplicht bedrag dat je moet betalen, kun je er voor kiezen om dit vrijwillig te verhogen. Je kunt het eigen risico met maximaal 500 euro verhogen tot 885 euro. Dit betekent wel dat je een hoger bedrag zelf moet betalen voor zorg dat je nodig heb, voordat de basiszorgverzekering dit gaat vergoeden. Het kan handig zijn om te verhogen wanneer je weinig gebruik maakt van zorg. Je ontvangt namelijk een korting op je verzekeringspremie wanneer je het eigen risico verhoogt. De korting is afhankelijk per verzekeraar, maar kan oplopen tot 25 euro per maand.

Verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico

Naast het eigen risico heb je vast wel eens gehoord van de eigen bijdrage. Veel mensen denken dat dit hetzelfde betekent, maar dat is niet zo. Er zit namelijk een verschil tussen deze twee bedragen. De eigen bijdrage betekent namelijk dat je een percentage of een bepaald bedrag betaalt voor sommige kosten uit de basiszorgverzekering. Je betaalt dit bedrag telkens opnieuw wanneer je de zorg nodig hebt. Ook hiervoor bepaald de overheid voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die is.

Zorg die onder de eigen bijdrage valt is bijvoorbeeld:

 • Gehoortoestellen
 • Orthopedische schoenen
 • Kunstgebitten
 • Verschillende soorten medicijnen
 • Verschillende soorten zorg

Veel verschillende vormen van zorg kennen een eigen bijdrage. Wil je dit voorkomen? Dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Je betaalt dan meer premie per maand, maar je krijgt de kosten van de eigen bijdrage vergoed. Denk hierbij aan een tandartsverzekering of fysiotherapie.

Maar ook dan is het nog mogelijk dat je eigen risico moet betalen. Denk hierbij aan een gehoorapparaat. Deze kost gemiddeld 830 euro waarvan 75% wordt vergoedt vanuit de basiszorgverzekering, 622,50 euro. Je betaalt hier wel nog een deel eigen risico over dat nog openstaat bij jouw verzekering. Het overige bedrag krijg je vergoed. De overige 25% moet je zelf betalen en behoort onder je eigen bijdrage. Dit krijg je niet terug tenzij je een aanvullende verzekering hiervoor hebt afgesloten.

Zorgpremies vergelijken

Ga terug naar de zorgverzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage