Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Basiszorgverzekering 2024

Veranderingen in 2024

In het komende jaar zijn er diverse wijzigingen die van invloed zullen zijn op de zorgverzekeringen:

 • De zorgpremie stijgt ongeveer met €12 per maand, hoofdzakelijk als gevolg van gestegen lonen in de zorgsector en toenemende zorgkosten.
 • De zorgtoeslag wordt lager, met een maximum van €127 per maand in plaats van het huidige €154 per maand.
 • Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) stijgt.

Een positieve ontwikkeling is de verlenging van het recht op paramedische herstelzorg na corona tot 1 januari 2025. Daarnaast is er een overeenkomst gesloten tussen het Longfonds en de verzekeraars, wat betekent dat zorgverzekeraars slechts één keer per vier jaar wijzigingen mogen doorvoeren in medicijnen voor longpatiënten. Bovendien zullen verzekeraars vanaf 1 november 2023 moeten aangeven of hun verschillende zorgverzekeringen vergelijkbare dekkingen bieden, bekend als tweelingpolissen.

Zorgverzekering vergelijken

Inhoud Basiszorgverzekering 2024

De overheid kijkt elk jaar naar de inhoud van de basiszorgverzekering. De afgelopen jaren is er geen zorg verwijderd uit het basispakket, maar zijn er juist extra behandelingen toegevoegd. Ook dit jaar is dit weer het geval en hebben wij voor je uitgezocht welke zorg er in 2024 valt onder de basiszorgverzekering. Op de volgende zorg heb je recht vanuit de basisverzekering:

Overzicht basiszorgverzekering 2024

 • Huisarts bezoek; 
 • Ziekenhuisverblijf;
 • Ziekenhuisvervoer;
 • Kraamzorg en verloskundige hulp;
 • Bezoek aan de sportarts met verwijsbrief van huisarts;
 • Verzorging en verpleging aan huis;
 • Gehandicaptenzorg voor slechthorende, slechtziende en doven; 
 • Behandeling door medische specialisten;
 • Tijdelijke herstelgerichte zorg in een verpleegtehuis na een ziekenhuisopname; 
 • Basis GGZ, eerstelijnspsycholoog en internet behandeltraject;
 • De eerste 3 jaar verblijf in een GGZ-instelling;
 • Spoedeisende hulp over de hele wereld;
 • Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten;
 • Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar; 
 • Fluoridebehandelingen tot 6 jaar bij blijvende tanden en kiezen;
 • Therapieën zoals fysiotherapie en logopedie t/m 17 jaar;
 • Therapieën bij chronische ziekte vanaf de 21e behandeling;
 • Open ruggetje operatie in Leuven (België) wanneer sprake van toestemming NUMC; 
 • Behandeling door huisarts voor licht psychische aandoeningen t/m 17 jaar; 
 • Medicijnen tegen psychische aandoeningen t/m 17 jaar die niet in een instelling zitten; 
 • Hoortoestellen t/m 17 jaar 100% vergoeding, ouder dan 18 jaar geldt eigen bijdrage; 
 • TIL Behandeling voor mensen met melanoom; 
 • Besnijdenis, als deze medisch nodig is;
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg inclusief psychiater; 
 • Hulpmiddelen voor revalidatie, verpleging, behandeling, verzorging of beperking;
 • Bekkenfysiotherapie t/m de 9e behandeling;
 • Ergotherapie en logopedie;
 • 3 uur dieetadvies;
 • 3 Ivf-behandelingen;
 • Stoppen-met-roken programma;
 • Bovenooglidcorrecte bij slap of verlamd bovenooglid waardoor zicht beperkt; 
 • Plaatsing van borstprothese bij (trans)vrouwen die geen borstgroei hebben; 
 • Implantaat voor jongeren t/m 22 jaar die tanden missen door ongeluk of afwijking; 
 • Vergoeding van maximaal 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen;
 • 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewichten;
 • Zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie (voor oncologiepatiënten); 
 • Verzorging kinderen t/m 17 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg. 
 • Eerstelijnsverblijf na ziekenhuisopname. 
 • Oefentherapie bij COPD wordt vanaf de eerste sessie vergoed;
 • Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij noodzakelijk onderzoek;
 • Hulp bij ernstig overgewicht: Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI);
 • Logeervergoeding van 75 euro per nacht voor mensen die ver van het ziekenhuis wonen en minimaal 3 dagen behandeld worden;
 • Apotheekbereidingen van medicijnen die niet onder de basisverzekering vallen worden vergoed;
 • Zorg voor ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten worden vergoed;
 • Dagbehandeling voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Extra behandelingen fysio- en oefentherapie voor subcategorie patiënten met COPD
 • Geneesmiddelen tegen lymfeklierkanker en eierstokkanker
 • Paramedische herstelzorg na corona
 • 13-weken-echo
 • Dagbehandeling voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Gentherapie voor kinderen met de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA)
 • Medicijn voor spierziekte Duchenne
 • Medicijn voor bijschildklierziekte chronische hypoparathyreoïdie
 • Medicijn voor stofwisselingsziekte acute hepatische porfyrie
 • Declaratie elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning
 • Vergoeding verblijf nabij ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie
 • Maatregelen om vallen te voorkomen voor sommige ouderen

Toekomstplannen vanaf 2025

Vanaf 2025 zal het eigen risico op een andere manier worden berekend, waarbij je maximaal €150 per behandeling betaalt voor medisch-specialistische zorg, in plaats van het huidige eigen risico van €385 per ziekenhuisbehandeling. Ook zal kraamzorg worden geflexibiliseerd, afhankelijk van individuele behoeften, variërend van enkele dagen tot zes weken. Daarnaast zal er meer nadruk komen te liggen op preventieve zorg, inclusief fysiotherapie en oefentherapie voor valpreventie bij ouderen, preventie en behandeling van obesitas bij kinderen, en mogelijk een herinvoering van tandartsdekking in de basisverzekering. Het plan om fysiotherapie opnieuw te vergoeden vanuit de basisverzekering staat ook op de agenda, maar dit blijven nog toekomstplannen.

Zorgverzekering vergelijken

Stijgende premie in 2024

De stijgende lonen in de zorg en de toenemende zorgkosten zullen leiden tot een verwachte premiestijging van gemiddeld 7,5% in 2024. Deze stijging is gebaseerd op diverse factoren, waaronder een stijging van 6,5% in de kosten van de basiszorg, een 9,2% stijging in de langdurige zorgkosten, en mogelijk extra financiering voor zorginstellingen. Ondanks inzet van reserves door verzekeraars in voorgaande jaren, steeg de premie in één jaar met €127. Het eigen risico staat ter discussie, maar de verwachting is dat dit niet zal veranderen, en eventuele verlaging zou juist leiden tot een hogere premie.

Waarom vergelijken in 2024 belangrijk is

Het is van groot belang om in 2024 je zorgverzekering goed te vergelijken. Zorgverzekeraars bepalen jaarlijks hun premies en dekkingen, wat kan resulteren in beperkingen van aanvullende verzekeringen of hogere premies voor bepaalde dekkingen. Zelfs als je tevreden bent met je huidige verzekering, kan vergelijken lonen, aangezien een andere verzekeraar wellicht een goedkopere optie met vergelijkbare dekkingen biedt. Het is van essentieel belang om na te gaan welke zorg je in 2024 verwacht nodig te hebben en je verzekering hierop aan te passen, om onnodige kosten te voorkomen en tegelijkertijd voldoende dekking te behouden. Vergelijken kost weinig tijd, maar kan aanzienlijke besparingen opleveren, waardoor je de best mogelijke zorgverzekering kunt vinden die aansluit op jouw individuele behoeften.

Zorgverzekering vergelijken

Natura of vrije zorgkeuze

Als je een zorgverzekering uitzoekt, dan heb je de keuze tussen een natura- of restitutiepolis. Als je op de link klikt, kun je lezen wat deze vormen precies inhouden en wat de voor- en nadelen zijn.

Acceptatieplicht van zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen voor een basiszorgverzekering te accepteren. Ook mag er geen hogere premie gevraagd worden aan zieken of ouderen voor de basiszorgverzekering. Wel mag de zorgverzekeraar voor de aanvullende verzekeringen andere premies vragen aan ouderen dan aan jongeren. Ook worden er in een aantal gevallen gezondheidsvragen gesteld, voordat er een eventuele acceptatie voor de aanvullende verzekering volgt.

Zorgverzekering vergelijken