Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Soorten rechtsbijstandsverzekeringen

Soorten rechtsbijstandverzekeringen

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die je afsluit zodat je gedekt bent voor de kosten van juridische hulp. Als je dus hulp nodig hebt van een advocaat of advies van een jurist, dan kun je de rechtsbijstandsverzekering inschakelen. De verzekeringsspecialisten van Consumind Finance helpen je graag bij het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen. 

De verschillende rechtsbijstandverzekeringen:

Gezinsrechtsbijstandverzekering

Via Consumind Finance kun je terecht voor een gezinsrechtsbijstandverzekering. Wanneer je niet alleen jezelf maar ook je gezin wilt verzekeren dan kun je deze verzekering afsluiten. Studerende uitwonende kinderen kun je op deze manier dus direct meeverzekeren. Ook is het niet ongebruikelijk dat inwonende ouders en/of schoonouders ook onder de dekking vallen. Je kunt aanspraak maken op de dekking van een gezinsrechtsbijstandverzekering wanneer jij of een van de gezinsleden betrokken zijn bij een conflict.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, kun je deze rechtsbijstandverzekering ook afsluiten wanneer je maar met z’n tweeën bent of gewoon alleen bent.

Gezinsrechtsbijstandverzekering is een vrij uitgebreide variant van een rechtsbijstandverzekering, die dekking biedt op de volgende modules en situaties. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties. 

  • Consument en wonen: bij conflicten met buren, gemeenten en buren. Maar ook wanneer je als consument een overeenkomst sluit of bij de (ver)koop/huur of bouw van je woning;
  • Verkeer en letsel: bij schade en persoonlijk letsel in het verkeer. Maar ook bij de (ver)koop, onderhoud, reparatie en verzekering van je motorrijtuig of kosten na pech of een ongeval;
  • Werk en inkomen: bij ontslag, reorganisatie of faillissement van de werkgever.

Het is dus goed om een beeld te hebben van welke modules voor jou van belang zijn en welke niet. Hiermee voorkom je dat je bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering niet genoeg verzekerd bent of juist te veel betaald voor dekking die niet nodig is.

Verschillende vormen

Er zijn twee vormen van een rechtsbijstandverzekering, namelijk in natura en in geld.

De meeste rechtsbijstandverzekeringen zijn naturaverzekeringen. Wanneer we spreken van een rechtsbijstandverzekering in natura dan houdt dit in dat de verzekeraar advocaten en/of andere juristen in dienst heeft die jouw zaak behandelen. In sommige gevallen kan er een externe advocaat ingeschakeld worden, als er bijvoorbeeld een advocaat nodig is die zich heeft gespecialiseerd op een bepaald gebied. De meeste verzekeraars hanteren wel een maximumbedrag aan advocaatkosten om te vergoeden.

Wanneer het gaat om een rechtsbijstandverzekering in geld dan stelt de verzekeraar een bedrag beschikbaar waarvoor je zelf een advocaat kunt kiezen. Deze vorm komt in Nederland bijna niet voor.

Soorten verzekeraars

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn een aantal eisen vastgelegd waaraan aanbieders van rechtsbijstandsverzekeringen moeten voldoen. Eén van die eisen is dat een algemene verzekeraar (die dus ook inboedelverzekeringenautoverzekeringen en andere verzekeringen aanbiedt), niet zelf juridische kwesties mag behandelen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat er belangenverstrengeling optreedt. Deze verzekeraars moeten hun juridische kwesties uitbesteden aan een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar of een zelfstandig werkend juridisch schaderegelingskantoor. Een schaderegelingskantoor is over het algemeen gezamenlijk opgezet door meerdere verzekeraars.

Door de regeling dat een algemene verzekeraar niet zelf juridische kwesties mag behandelen, zijn er twee verschillende soorten rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland:

  • De rechtsbijstandsverzekeraar, die alleen rechtsbijstandverzekeringen aanbiedt.
  • Het zelfstandige schaderegelingskantoor, dat de rechtsbijstandsverzoeken van de aangesloten (algemene) verzekeraars behandelt.
  • In theorie is er ook nog een derde vorm mogelijk, namelijk de rechtsbijstandverzekering op basis van declaratie. Bij deze vorm stelt de verzekeraar een bedrag beschikbaar, waarvoor u zelf een advocaat kunt kiezen. Deze vorm is in Nederland echter niet gebruikelijk.

Ga terug naar de verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

 

Afbeelding: Soorten rechtsbijstandsverzekeraars van Kzenon/ Shutterstock.com