Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Soorten Opstalverzekeringen

Soorten opstalverzekeringen

Je kunt kiezen uit vier verschillende soorten opstalverzekeringen, variërend van een brandverzekering tot de zogenaamde meest uitgebreide opstalverzekering. Niet iedere verzekeraar dekt overigens exact hetzelfde onder dezelfde voorwaarden, maar onderstaand overzicht geeft je een goede indicatie. De voorwaarden zoals die voor uw verzekering gelden, kun je terugvinden in jouw polisvoorwaarden. Hieronder staan de vier opstalverzekeringen genoteerd:

Brandverzekering

Brandverzekering dekt de schade na een brand (hieronder valt ook de waterschade die na het blussen van de brand kan ontstaan), blikseminslag of ontploffing. Deze vorm wordt overigens niet vaak meer gekozen, omdat de dekking heel beperkt is. Als je iets meer premie betaalt, kun je een veel uitgebreidere dekking afsluiten.

Uitgebreide opstalverzekering

De uitgebreide opstalverzekering heeft dezelfde dekking als de brandverzekering, plus dekking voor schades als gevolg van een aanrijding of aanvaring, een neerstortend vliegtuig, rook en roet, diefstal, storm, vandalisme, schade door scherven van ruiten en spiegels, schade door het omvallen van bomen, hijskranen of heistellingen.

Extra uitgebreide opstalverzekering

De extra uitgebreide opstalverzekering heeft dezelfde dekking als de uitgebreide opstalverzekering, plus dekking voor schades als gevolg van schroeien en smelten, neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt, hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in een waterleiding op te sporen en de reparatie daarvan.

Meest uitgebreide opstalverzekering

De meest uitgebreide opstalverzekering (all risk) heeft dezelfde dekking als de extra uitgebreide opstalverzekering, plus dekking voor iedere onverwacht plaatsvindende gebeurtenis. Uitzonderingen hierop zijn echter aardbevingen, overstromingen, oorlogsgeweld, atoomkernreacties, schade aan de fundering van jouw woning en schade aan glas. Voor deze laatste twee uitzonderingen (fundering en glas) kun je je meestal wel aanvullend verzekeren. 

Ga terug naar de verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

 

Afbeelding: verschillende soorten opstalverzekeringen van Nobuhiro Asada/ Shutterstock.com