Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Extra dekking opstalverzekering, bovenop de verzekerde som

In sommige gevallen keert de verzekeraar een extra bedrag uit, bovenop de verzekerde som. De volgende kosten worden vaak gedekt:

  • Bereddingskosten: de kosten die worden gemaakt om schade te voorkomen of te verminderen. Het doet er hierbij overigens niet toe of de poging om de schade te voorkomen of te verminderen, gelukt is. Je bent namelijk wettelijk verplicht om, volgens artikel 7:957 lid 1 BW, ‘binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden.’
    De kosten van een nieuwe handblusser vallen bijvoorbeeld onder de bereddingskosten, als je met de oude handblusser hebt geprobeerd om de brand in je huis te blussen. Je hebt daarmee tenslotte een poging gedaan om grotere schade te voorkomen.
  • Kosten voor noodvoorzieningen: de kosten die worden gemaakt om een noodvoorziening aan te brengen, zoals een provisorische reparatie van de voordeur, als die na een inbraak ontzet is, voordat het blijvend gerepareerd of vervangen kan worden.
  • Expertisekosten: de kosten van een expert die moet worden ingeschakeld om bijvoorbeeld de omvang of de ernst van de schade vast te stellen.
  • Opruimingskosten: de kosten die moeten worden gemaakt om bijvoorbeeld de restanten van een afgebrand huis op te ruimen, voordat met de herbouw gestart kan worden. 

Ga terug naar de verzekeringen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: Extra dekking opstalverzekering, bovenop de verzekerde som van Chanchai Howharn/ Shutterstock.com