Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Hypotheeklasten berekenen

Hypotheeklasten berekenen

Waaruit de maandelijkse hypotheeklasten bestaan is afhankelijk van de hypotheekvorm. Daarom lichten we per hypotheekvorm toe uit welke onderdelen de maandelijkse hypotheeklasten bestaan.

Ga je nu een nieuwe, eerste hypotheek afsluiten? Dan kun je alleen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek als je kiest voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Daarom lichten we deze vormen als eerste toe.

Oriënterend hypotheekgesprek aanvragen

Waar bestaan de maandelijkse hypotheeklasten uit? 

Het verschilt per hypotheekvorm waar de maandelijkse hypotheeklasten uit bestaan. Dit hebben wij overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. 

Maandelijkse hypotheeklasten van de lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek bestaan de maandelijkse hypotheeklasten uit de aflossing, hypotheekrente en de eventueel premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Het aflossingsgedeelte wordt berekend door het hypotheekbedrag te delen door het aantal aflossingen. Bij een hypotheek van € 250.000 betaal je bij een looptijd van 30 jaar dus € 694,44 per maand aan aflossing. Het rentebedrag wordt berekend aan de hand van het hypotheekbedrag dat nog niet is afgelost. Dit wordt iedere maand minder, omdat je maandelijks aflost. De hypotheeklasten worden dus ook steeds minder: het aflossingsbedrag blijft iedere maand hetzelfde, het rentebedrag wordt lager. Je begint dus met hoge maandelijkse hypotheeklasten en eindigt met lage hypotheeklasten. Ben je van plan om eerder te stoppen met werken? Dan kan deze vorm uitkomst bieden.

Zoals eerder vermeld is bij deze vorm de hypotheekrenteaftrek mogelijk. Het aftrekbare deel wordt wel gedurende de looptijd minder, omdat je steeds minder rente per maand gaat betalen. Aan het eind van de looptijd heb je de hypotheek afgelost.

Maandelijkse hypotheeklasten annuïteitenhypotheek

Ook bij een annuïteitenhypotheek los je gedurende de looptijd de hypotheek geheel af. De maandelijkse bruto hypotheeklasten blijven echter de volledige looptijd gelijk, afgezien van de rentewijzigingen. De opbouw van de maandelijkse hypotheeklasten wijzigen wel. In het begin betaal je veel hypotheekrente en los je weinig af. Aan het einde van de looptijd is dat andersom: dan betaal je weinig rente en los je veel af. Doordat je minder rente betaalt kunt je ook steeds minder rente aftrekken van de belasting. Dit zorgt ervoor dat de netto-maandlasten gedurende de looptijd stijgen.

Maandelijkse hypotheeklasten aflossingsvrije hypotheek

Zoals de naam al zegt los je bij een aflossingsvrije hypotheek gedurende de looptijd de hypotheek niet af. De maandelijkse hypotheeklasten bestaan daarom alleen uit de rente en de eventuele verzekeringspremies (voor overlijdensrisico en/of arbeidsongeschiktheid en WW). Omdat er niet wordt afgelost blijft het rentebedrag gelijk, tenzij je een variabele rente hebt of de rentevast periode is afgelopen. Je bouwt dus geen vermogen op en blijft de hypotheekschuld behouden. Als de looptijd afgelopen is dan moet je de hypotheek betalen door middel van spaargeld of de opbrengsten van de verkoop van de woning.

Maandelijkse hypotheeklasten levenhypotheek

De levenhypotheek is een combinatie van een levensverzekering en hypotheek. U belegt in een levensverzekering om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. Tijdens de looptijd los je dus niet af. De bruto- en netto maandlasten blijven gelijk, tenzij de rente van de hypotheek wijzigt. De maandelijkse hypotheeklasten bestaan uit 3 delen:

  • Spaar- of beleggingsdeel
  • Overlijdensrisicodeel: met deze premie verzeker je een som geld, als je onverwachts komt te overlijden, de hypotheek hiermee (voor een deel) kan worden afgelost
  • De hypotheekrente

Maandelijkse hypotheeklasten hybride hypotheek

De maandelijkse hypotheeklasten bij een hybride hypotheek bestaan uit de premie van de overlijdensrisicodekking, de spaar of belegpremie en de hypotheekrente. Je bepaalt zelf of je de premie belegt. Met het bedrag dat je hebt gespaard of belegd los je aan het einde van de looptijd de hypotheek af. Je lost dus gedurende de looptijd niets af. Met het overlijdensrisicodeel keert de verzekering een bedrag uit waarmee de hypotheek deels of geheel kan worden betaald, als je onverwachts komt te overlijden.

Maandelijkse hypotheeklasten beleggingshypotheek

Ook bij een beleggingshypotheek wordt er niet afgelost gedurende de looptijd. De maandelijkse hypotheeklasten bestaan uit hypotheekrente en het eventuele overlijdensrisicodeel. Daarnaast heb je kunnen kiezen of je belegt via een levensverzekering of een beleggingsrekening. Bij de laatste optie betaal je wel ieder jaar belasting over het belegde geld, als dit samen met de rest van je vermogen boven de waarde vrijstelling in box 3 uitkomt.

Maandelijkse hypotheeklasten bankspaar- of spaarhypotheek

Bij een bankspaar- of spaarhypotheek wordt er tevens niet afgelost gedurende de looptijd. Je spaart iedere maand een bedrag op een geblokkeerde rekening. De maandelijkse hypotheeklasten bestaan dus hieruit plus de hypotheekrente en eventueel een premie voor overlijdensrisicoverzekering.

Als je voor 1 januari 2013 de hypotheek hebt afgesloten waarbij je niet aflost dan kun je gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Nu kun je, als je een hypotheek wilt afsluiten waarbij er niet wordt afgelost, niet gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Daarom zijn deze vormen niet meer interessant.

Oriënterend hypotheekgesprek aanvragen

Meer interessante pagina's: Een maximale hypotheek berekenen - Laat uw hypotheek berekenen door een deskundige - Alles wat u moet weten over hypotheken - Hypotheek oversluiten 

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: Waaruit bestaan de hypotheeklasten? van Photocreo Michal Bednarek/ Shutterstock.com