Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Warmtewet voor stads- en blokverwarming

Vanaf 1Warmtewet voor stads- en blokverwarming januari 2014 geldt de nieuwe Warmtewet. Deze wet is in het leven geroepen ter bescherming van mensen die stadsverwarming of blokverwarming hebben. Deze mensen kunnen namelijk niet overstappen naar een andere leverancier voor de levering van warmte, omdat er gebruik wordt gemaakt van één lokale energiebron. De Warmtewet voorkomt dat de consument de dupe wordt van de machtspositie van de leveranciers voor stads- of blokverwarming.

Per 1 januari 2014 geldt daarom de warmtewet, waarin is opgenomen dat:

  • uw leverancier niet méér mag rekenen dan het landelijke maximumtarief voor gas.
  • uw leverancier u alleen onder bepaalde voorwaarden kan afsluiten.
  • u onder bepaalde voorwaarden recht heeft op compensatie bij een storing.
  • er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier verplicht een aantal zaken moet worden opgenomen, zoals over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
  • u rechten én plichten heeft bij het meten van uw warmteverbruik.
  • u bij een meningsverschil tussen u en uw warmteleverancier het geschil kan voorleggen aan een geschillencommissie. Dit is een commissie die per geschil kijkt wie er gelijk heeft.

Wat verandert er aan de prijzen voor warmte?

Door de komst van de Warmtewet is er een maximumprijs voor warmte. Dit betekent dat warmteleveranciers niet meer mogen vragen dan deze prijs. De toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt ieder jaar deze prijs. Deze organisatie ziet er overigens ook op toe dat leveranciers van stads- en blokverwarming zich aan de wet houden. De prijs die u voor stads- of blokverwarming betaalt, is gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat een consument van gas per jaar betaalt.

Veranderingen van de energienota

Het kan dat uw jaarnota er vanaf nu anders uitziet. De warmteleverancier moet nu namelijk duidelijker de diverse kostenposten aangeven, zodat u meer inzicht krijgt waarvoor u nu precies wat betaalt. Als u blokverwarming heeft, worden de kosten ook voor u inzichtelijker. De kosten mogen namelijk niet meer als servicekosten staan (uitgezonderd hiervoor zijn de kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimte). Lees hier welke kosten de warmteleverancier bij u in rekening mag brengen voor stads- en blokverwarming.

Vereniging van Eigenaren kan nu zelf warmteleverancier zijn

Heeft de VvE waarbij u aangesloten bent een eigen warmtenet?  Per 1 januari 2014 wordt de VvE door de wet gezien als warmteleverancier. Dit betekent dat ook de VvE zich aan regels moet houden, welke genoteerd staan op de site van ACM

Klachtenmeldpunt voor warmtenet

Mocht u toch geconfronteerd worden met een onredelijke prijsverhoging, dan kunt u uw beklag doen bij het klachtenmeldpunt van de Vereniging Eigen Huis.

Bronnen: ConsuWijzer en Telegraaf.nl - 24 januari 2014

Meer interessante pagina's: Start de energievergelijking - Een energieleverancier kiezen die het beste bij u past - U heeft de keuze uit meer dan 30 energieleveranciers - Meer dan een energievergelijkingssite: Consumind

Ga terug naar de energie homepage
Ga terug naar de Consumind homepage

 

Afbeelding: Radiator van Bombaert Patrick/ Shutterstock.com