Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Vooruitblik Prinsjesdag: Mogelijke wijzigingen zorg in 2021

Zorgverzekeringen 2021

Het is zeer waarschijnlijk dat de zorgpremie in 2021 omhoog gaat. Door de loonsverhoging in de zorg (3,3%) en door het coronavirus zijn er extra kosten gemaakt, die toch ergens van betaald moeten worden. Over de vraag hoeveel de kosten van de premies gaan stijgen zijn de meningen verdeeld. Zo verwacht gezondheidseconoom Wim Groot een stijging van 140 euro per verzekerde, terwijl oud-minister van Rijn die inschatting overdreven vindt. De hoogte van de premie hangt grotendeels af van de bijdrage uit de staatskas en de buffers van verzekeraars.

Hogere inkomensafhankelijke bijdrage

Mogelijk stijgt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bijdrage wordt bij werknemers standaard ingehouden op het inkomen. Ondernemers, mensen met een uitkering en gepensioneerden betalen hier een aparte heffing voor. Momenteel is de werkgeversheffing 6,7%. De overige groep betaalt een bijdrage van 5,45%.

Duurdere aanvullende zorgverzekering

Het is aannemelijk dat een aanvullende zorgverzekering in 2021 duurder wordt. De meeste Nederlanders sluiten alleen een aanvullende polis af wanneer ze meer kosten vergoedt krijgen dan ze aan premie betalen. Dit is natuurlijk logisch, maar tegelijkertijd is het wel verliesgevend voor de zorgverzekeraar. Om toch kosten te dekken schroeft de verzekeraar vervolgens de vergoeding van pakketten terug of verhoogt de premie.

Overigens worden er in 2021 wel twee dekkingen aan het basispakket toegevoegd: er komt een vergoeding voor Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel en Geneesmiddelen eierstokkanker en lymfeklierkanker.

Uitzonderingen eigen risico

Er komen twee uitzonderingen voor het eigen risico. Dit betekent dat er voor vergoeding van specifieke zorg geen eigen risico meer geldt. Deze specifieke zorg houdt het volgende in:

  • Donoren die een orgaan bij leven doneren. De overheid wil belemmeringen om te doneren wegnemen, wat betekent dat alle kosten die na donatie optreden (in verband met de donatie) volledig worden vergoed door de verzekeraar.
  • Slachtoffers van seksueel geweld. De overheid wil de drempel om hulp te zoeken lager maken. Wanneer slachtoffers van seksueel geweld binnen zeven dagen hulp zoeken bij een Centrum hebben zij recht op vergoeding van alle medische kosten gedurende één jaar.

Tot zover onze verwachtingen voor wijzingen rondom de zorg in 2021. Voor 13 november worden alle nieuwe premies definitief gemaakt door verzekeraars. Vanaf dan helpen we je graag bij het vergelijken van de verschillende zorgpremies.