Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Basiszorgverzekering 2018

De overheid kijkt elk jaar naar de inhoud van de basiszorgverzekering. De afgelopen jaren is er geen zorg verwijderd uit het basispakket, maar zijn er juist extra behandelingen toegevoegd. Ook dit jaar is dit weer het geval en hebben wij voor je uitgezocht welke zorg er in 2018 valt onder de basiszorgverzekering en voor je op een rijtje gezet: 

Gelijkgebleven basiszorg:  

 • Huisarts bezoek; 
 • Bezoek aan de sportarts met verwijsbrief van huisarts;
 • Verzorging en verpleging aan huis;
 • Gehandicaptenzorg voor slechthorende, slechtziende en doven; 
 • Behandeling door medische specialisten;
 • Ziekenhuisverblijf;
 • Tijdelijke herstelgerichte zorg in een verpleegtehuis na een ziekenhuisopname; 
 • Basis GGZ, eerstelijnspsycholoog en internet behandeltraject
 • De eerste 3 jaar verblijg in een GGZ-instelling;
 • Spoedeisendehulp over de hele wereld
 • Ziekenhuisvervoer
 • kraamzorg en verloskundige hulp; 
 • Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten;
 • Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar; 
 • Fluoridebehandelingen tot 6 jaar bij blijvende tanden en kiezen;
 • Therapieën zoals fysiotherapie en logopedie t/m 17 jaar;
 • Therapieën bij chronische ziekte vanaf de 21e behandeling;
 • Open ruggetje operatie in Leuven (België) wanneer sprake van toestemming NUMC; 
 • Behandeling door huisarts voor licht psychische aandoeningen t/m 17 jaar; 
 • Medicijnen tegen psychische aandoeningen t/m 17 jaar die niet in een instelling zitten; 
 • Gehoortoestelen t/m 17 jaar 100% vergoeding, ouder dan 18 jaar geldt eigen bijdrage; 
 • TIL Behandeling (Huidkanker Tumor Infiltrerende lymfocyten) voor mensen met melanoom; 
 • Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg inclusief psychiater; 
 • Hulpmiddelen voor revalidatie, verpleging, behandeling, verzorging of beperking;
 • Bekkenfysiotherapie t/m de 9e behandeling;
 • Ergotherapie en logopedie;
 • 3 uur dieetadvies;
 • 3 IVF-behandelingen;
 • Stoppen-met-roken programma;
 • Bovenooglidcorrecte bij slap of verlamd bovenooglid waardoor zicht beperkt; 
 • Plaatsing van borstprothese bij (trans)vrouwen die geen borstgroei hebben; 
 • Implantaat voor jongern t/m 22 jaar die blijvende tanden missen door ongeluk of afwijking; 
 • Vergoeding van maximaal 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen;
 • Eerstelijnsverblijf na ziekenhuisopname. 

Daarnaast zijn er elk jaar wijzigingen en/of toevoegingen aan de basiszorg. Dit zijn meestal behandelingen die worden toegevoegd aan de basiszorgverzekering. Dit wordt bepaald door de overheid op Prinsjesdag en moet door alle zorgverzekeraars worden toegevoegd aan de basiszorgverzekering. Hieronder hebben wij de toevoegingen op een rijtje gezet. 

Wijzigingen en/of toevoegingen aan de basiszorg: 

 • 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewichten;
 • Zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie (voor oncologiepatiënten); 
 • Verzorging kinderen t/m 17 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg.