Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Zorgkosten wel of niet aftrekken?


Heb je in 2018 geld uitgegeven aan niet vergoede zorg? Dan is er een kans dat je die zorg kunt aftrekken bij de belastingdienst. Let daarop bij je aangifte. Hieronder lees je wat je wel en niet kunt aftrekken.

Let er op dat er bij het aftrekken van dergelijke bijzondere zorgkosten een drempelbedrag geldt. Wat dat bedrag precies is, hangt af van je inkomen en of je een fiscale partner hebt. Voor 2018 is het minstens 131 euro voor een alleenstaande, maar voor de meeste mensen 1,65 procent van het inkomen. Alleen het bedrag boven de drempel kun je in mindering brengen op je inkomsten van 2018.

Aftrekbaar

Aftrekbare zorgkosten zijn onder meer: kosten voor verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling, zorg door huisarts, tandarts fysiotherapeut of medisch specialist, die niet wordt vergoed door de zorgverzekering, door een arts voorgeschreven (homeopathische) medicijnen, steunzolen, vervoerskosten naar arts en ziekenhuis, hoge vervoerskosten door ziekte of handicap, een dieet (voorgeschreven door arts of diëtist), IVF-behandeling voor vrouwen onder de 43, afschrijving van scootmobiel of rolstoel. Sommige aftrekbare zorgkosten kun je alleen aftrekken onder bepaalde voorwaarden.

Niet aftrekbaar

Voorbeelden van niet aftrekbare zorgkosten zijn onder meer: De verzekeringspremie, het uitgegeven eigen risico van de zorgverzekering, de wettelijke eigen bijdrage aan medicijnen of het CAK, eigen bijdrage zorgverzekeringswet, de kosten voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexiezorg voor kinderen tot 18 jaar, de kosten van een combinatietest voor prenatale screening zonder medische indicatie. Verder kun je kosten voor rollators, looprekken en loophulpen, krukken en gipssteun niet aftrekken.

Cijfers CPB

Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), gebaseerd op zorguitgaven tussen 2008 en 2013, blijkt dat Nederlanders die hun eigen risico (minstens 385 euro dit jaar) van hun zorgverzekering vrijwillig extra hebben verhoogd (met 100 tot 500 euro), minder zorgkosten maken. Dat komt omdat de mensen die daarvoor kiezen, over het algemeen gezondere mensen zijn. Ter vergelijking: mensen zonder vrijwillig verhoogd eigen risico maken gemiddeld twee keer zoveel zorgkosten. Tegelijkertijd ondervindt wie een hoger eigen risico heeft een drempel zorg te gebruiken, blijkt uit het onderzoek.