Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Rente doorlopend krediet dient mee te bewegen met marktrente


Heb je een doorlopend krediet? Dan mag je ervan uit gaan dat de rente ervan mee zal bewegen met de relevante marktrente.


Deze conclusie volgde uit twee bindende uitspraken van de Commissie van Beroep van klachtenloket Kifid. In beide zaken waren consumenten het niet eens met de hoge rentetarieven voor doorlopende kredieten bij een bank. Bij het afsluiten van de betreffende lening hadden de consumenten geen informatie ontvangen hoe het rentepercentage is opgebouwd. Daarnaast is ook niet verteld in welke gevallen het rentepercentage gewijzigd kan worden. De bank is bij het afsluiten van de lening niet verplicht dergelijke informatie te geven.

Rente beweegt mee

Wanneer je een doorlopend krediet afsluit, kan de rente ervan hoger zijn dan de gemiddelde marktrente. Tijdens de looptijd van het krediet mag dat verschil niet groter worden. Hoewel een bank niet verplicht is bij afsluiting van de lening te informeren over bijvoorbeeld hoe de rente is opgebouwd, is het voor consumenten wel belangrijk wat ze kunnen verwachten. Ze mogen verwachten dat de rente op de lening meebeweegt met de marktrente.

Nieuwe rente berekenen

Bij een van de consumenten, die bij het Kifid terecht kwamen, werd de rentedaling tussen juni 2011 en november 2015 niet gevolgd. De Commissie van Beroep oordeelde dat de bank de rente opnieuw moet berekenen en met terugwerkende kracht de te veel betaalde rente terug dient te betalen.