Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Bureau Krediet Registratie (BKR)

De meeste mensen kennen het Bureau Krediet Registratie onder de afkorting BKR. Dit bureau registreert alle kredieten die Nederlandse consumenten op dit moment hebben én die ze de afgelopen vijf jaar hadden. Als je bijvoorbeeld een persoonlijke lening hebt afgesloten, of je hebt een betalingsregeling bij een postorderbedrijf, dan staat dat geregistreerd bij het BKR. Zo staan er negen miljoen Nederlanders geregistreerd, waarvan het overgrote deel, 92 procent, positief! Veel Nederlanders denken dat het BKR alleen schulden en betalingsachterstanden registreert en dat het altijd negatief is als je een vermelding heeft in het BKR. Dat is dus niet waar: alle mensen die een kredietlimiet op hun betaalrekening of creditcard hebben, die een doorlopend krediet hebben en/ of die gebruik maken van uitgestelde betalingen, staan in het systeem. Hypotheken worden overigens niet geregistreerd, tenzij je een betalingsachterstand hebt van meer dan 120 dagen. Ook huurschulden, belastingschulden, studieschulden en onbetaalde energierekeningen worden niet geregistreerd bij het BKR. Dit zijn immers geen kredieten.

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Als je staat geregistreerd bij het BKR, en die kans is dus vrij groot, dan zijn je gegevens vastgelegd in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het BKR. Alle organisaties die aangesloten zijn bij het BKR hebben inzage in dit systeem, zodat zij kunnen beoordelen of het een goed idee is dat je (nog) een krediet afsluit. De organisaties die zijn aangesloten bij het BKR hebben allemaal als doel om ‘bedrijfsmatig en voor eigen rekening en risico kredieten te verstrekken aan natuurlijke personen.’ Concreet moet je dan (onder andere) denken aan banken (ABN AMRO, ING, Rabo), postorderbedrijven (Wehkamp, Otto, Neckermann) en creditcardmaatschappijen (American Express Services Europe LTD, International Card Services).

Je gegevens in het BKR

De registratie in het BKR houdt in dat je naam geregistreerd staat, samen met je geboortedatum en je volledige adres. Over je krediet(en) staat het volgende geregistreerd:

  • het geleende bedrag, of het bedrag dat je maximaal mag besteden;
  • de ingangsdatum van de kredietovereenkomst;
  • de maand waarin de overeenkomst wordt afgelost;
  • de maand waarin de overeenkomst daadwerkelijk is beëindigd;
  • het soort overeenkomst;
  • eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Een A of een H achter je naam in het BKR

Het BKR werkt met codes, zodat zowel voor jezelf als voor een bedrijf snel duidelijk is hoe je ervoor staat. Als je een betalingsachterstand hebt, dan krijg je code A, van achterstand. Deze code blijft staan totdat je de achterstand hebt ingelopen. Als de overeenkomst dan nog doorloopt, wordt de A veranderd in een H, van herstel. Als de overeenkomst met het inlossen van de achterstand beëindigd is, dan blijft de A staan, maar er komt wel een einddatum bij te staan. Zo is duidelijk dat de achterstand is ingelost en dat de overeenkomst is beëindigd. Na vijf jaar worden alle gegevens verwijderd. Naast de A en de H hanteert het BKR nog vijf zogenaamde bijzonderheidscodes, waarmee ze onder meer kunnen aangeven dat er een betalingsregeling getroffen is, of dat de kredietnemer niet bereikbaar is. Deze codes worden dus alleen gebruikt in bijzondere gevallen.

Je eigen gegevens opvragen bij het BKR

Via de website van het BKR kun je zelf jouw gegevens opvragen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen en de kosten hiervoor variëren van eenmalig €4,95 tot €12,50 per jaar.

Registratie bij het BKR: vervelend of fijn?

Een registratie is in ieder geval niet per se negatief. Voor de meeste Nederlanders geldt dat het een puur feitelijke registratie is van de kredieten die ze hebben, of de afgelopen vijf jaar hebben gehad. In sommige gevallen kan het echter vervelend zijn als je op basis van uw registratie geen nieuwe lening mag afsluiten. Aan de andere kant: misschien is het op dat moment beter, omdat er nog andere leningen moeten worden afbetaald. Het kan je dus ook beschermen tegen (nog meer) schulden. Voor bedrijven is het prettig om te kunnen controleren of ze met iemand in zee gaan die naar alle waarschijnlijkheid aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Op die manier beschermt een registratie bij het BKR bedrijven ook tegen mensen die kredieten aangaan die ze niet kunnen aflossen.

Ga terug naar de lenen homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage