Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Nederlandse stroom langzaam groener


Uit een rapport van maatschappelijke organisaties Natuur & Milieu, WISE, de Consumentenbond en Greenpeace (de Stroomranking, Onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers) blijkt dat de stroom, die energieleveranciers in Nederland leveren, maar langzaam groen wordt. Gelet op de afspraken in het klimaatakkoord, is dat niet wenselijk.


Met het rapport willen de organisaties Nederlandse stroomleveranciers stimuleren om steeds meer te betekenen in de omslag naar schone stroomvoorziening. Dat is belangrijk, ook om gesjoemel van groene stroomaanbod tegen te gaan. Een voorbeeld van dat sjoemelen, is wanneer een leverancier ingekochte grijze stroom vergroend door middel van gekochte groene certificaten. Met deze garanties van oorsprong verkopen ze bijvoorbeeld groene (of zelfs grijze) stroom uit het buitenland als groen (dus alleen op papier). Wanneer je denkt als consument met groene stroom te kiezen voor verduurzaming, is dat dus nog maar de vraag, omdat het geen opgewekte stroom is uit Nederland.

Onder de loep

Om een goed overzicht te krijgen van hoe groen de energieleveranciers zijn, werden er 44 onder de loep genomen. Deze zijn beoordeeld op investeringen, inkoop en levering. Aan de hand van dat onderzoek, hebben de onderzochte leveranciers een cijfer (gemiddeld ging deze van een 5,6 naar een 5,7 vorig jaar (zakelijke markt is gestegen van een 4,8 naar een 5,3) gekregen voor de duurzaamheid van het bedrijf. Het rapport toont aan dat de verduurzaming langzaam gaat. Ook blijkt dat consumenten steeds vaker kiezen voor groene stroom (waardoor het aanbod ook wel gegroeid is), maar de zakelijke markt blijft achter. Dat laatste heeft uitwerking op de gehele verduurzaming, omdat het zakelijke verbruik drie keer groter is dan die van consumenten.

Biomassa

De onderzoekers hebben ook de energie uit biomassa bekeken. Op papier geldt alle energie uit biomassa als duurzaam, maar in de praktijk zijn er grote verschillen te noemen. Vooral met betrekking tot de materialen die worden verstookt, de technieken waarmee dat gebeurt en de grote schaalvergroting van het moment.

Uit het onderzoek valt verder op dat nieuwe leveranciers meer oog lijken te hebben voor een plekje veroveren op de markt dan de verduurzaming. De onderzoekende organisaties vinden het jammer dat de verduurzaming zo langzaam gaat, vooral in een tijd van grote klimaatzorgen. Dan zou je verwachten dat leveranciers steeds groener zouden worden, om aan bepaalde afspraken te kunnen voldoen.

Veiling

Hoewel de Consumentenbond een van de organisaties is die het onderzoek heeft gedaan, wordt de organisatie sinds kort gelinkt aan een leverancier die slecht scoort op duurzaamheid in het rapport. BudgetEnergie won onlangs de veiling voor contracten voor een jaar van het Energiecollectief van Consumentenbond. Deze leverancier zegt 100 procent groen te zijn, terwijl dat in de praktijk niet altijd zo is. De leverancier scoort een 3,7. Het collectief richt zich vooral op prijs, de duurzame keuze wordt overgelaten aan de consumenten zelf.