Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Energierekening in 2018 fors omhoog

De gemiddelde energierekening gaat aankomend jaar met bijna 70 euro omhoog. Dit blijkt uit het nieuwe wetsvoorstel van minister Kamp. De verhoging wordt veroorzaakt door het stijgen van de  Opslag Duurzame Energie (ODE) en de energiebelasting. Wijzigingen in het energietarief zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Opslag Duurzame Energie ruim 50 euro meer

Deze belastingopslag is in 2013 in het leven geroepen door de Nederlandse overheid om investeringen in duurzame energie te financieren en de energiedoelen uit het Energieakkoord te realiseren. Elk jaar gaat het bedrag dat beschikbaar is voor deze investeringen omhoog en betekent dus automatisch een stijging van de Opslag Duurzame Energie. In 2016 werden de verwachte ODE-tarieven tot en met 2023 opgesteld, maar ondanks deze nota vallen de tarieven voor 2018 toch hoger uit. De verklaring hiervoor is een daling van het gas- en elektriciteitsverbruik. Hierdoor wordt er door de overheid minder ODE ontvangen en zullen de tarieven iets hoger moeten worden vastgesteld zodat er alsnog kan worden voldaan aan de opbrengsteis van ruim een miljard euro.

Op dit moment betalen huishoudens met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m3 gas zo’n 60 euro aan ODE. De verwachting was dat dit in 2018 zou stijgen naar 92,57 euro op jaarbasis, echter stijgt dit naar 107,63 euro. Dit is een stijging van bijna 50 euro in plaats dan de verwachte stijging van 30 euro zoals eerder vastgesteld. minder betalen voor energie kun je dus alleen realiseren door het verlagen van de energietarieven. 

30% van de energierekening bestaat uit belasting

Niet alleen de ODE stijgt het aankomende jaar, maar ook de energiebelasting gaat omhoog. Er is ruim 200 miljoen euro nodig om het Energieakkoord te behalen. Dit wordt vooral gebruikt voor energiebesparingen bij woningcorporaties om de energierekening van huurders te laten dalen. Verwacht wordt dat in 2020 de energiebelasting weer zal dalen.

Met een gemiddeld verbruik betalen huishoudens in 2018 ruim 20 euro meer energiebelasting dan in 2017. Hiermee komt het totaal bedrag van belastingen over het energieverbruik op ruim 1.014,91 euro per jaar. Hierbij zijn de overige kosten van de energierekening zoals de verbruikskosten nog niet in meegenomen. Alle belastingen bij elkaar genomen, beslaan zij ruim 30% van de energierekening.

Minder betalen voor energie

Met deze verwachtingen voor 2018 in het vooruitzicht wordt ook direct een beeld geschept voor 2019. De stijgende trend zal zich waarschijnlijk voortzetten in de komende jaren waardoor de energierekening ook in 2019 flink omhoog zal gaan. Daarom is het van belang dat huishoudens in Nederland hun energierekening kunnen verlagen door het besparen op de verbruikskosten van gas en stroom. Consumind helpt alle huishoudens in Nederland hier graag bij. Lees hier meer over minder betalen voor energie ondanks de stijging van de ODE en energiebelasting.