Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

De toekomst van zonne-energie


In mei is er naar verhouding veel duurzame energie opgewekt. Het percentage opgewekte stroom lag bijna 20 procent hoger dan in mei 2019. Vooral de hoeveelheid zonne-energie nam sterk toe, mede door het zonnige voorjaar en het toenemende aantal panelen in Nederland.

Opgewekte energie in mei 2020

Deze lente was de zonnigste in jaren. Het aantal zonne-uren lag afgelopen mei op 324, terwijl dit er volgens het KNMI gemiddeld 207 zijn. Niet gek dus dat zonne-energie de grootste bijdrage leverde aan het percentage opgewekte duurzame energie.

Andere duurzame energiebronnen als windmolens en biomassa lieten geen groei zien, maar wekten evenveel energie op als vorig jaar. Om je een iets beter beeld te geven; het aandeel duurzame stroom was in mei 29,1% (ten opzichte van 21,4% in 2019). Zonne-energie leverde 13% van deze stroom, biomassa 7,1% en windmolens op land waren goed voor 6,9%. De totale hoeveelheid duurzame energie komt -ondanks de stijging- nog niet in de buurt van het klimaatdoel van 2030. Het streven van het Klimaatakkoord is om over tien jaar 70% van de stroom duurzaam op te wekken.

Toekomstplannen voor duurzame energie

Er wordt veel nagedacht over de toekomst van duurzame energie. Omdat de mogelijkheden op land beperkt zijn wordt gekeken naar de Noordzee. De bouw van windmolenparken is al in volle gang, maar het is goed mogelijk dat er in de toekomst ook zonnepanelen op zee komen te liggen. Het onderzoek naar de haalbaarheid hiervan loopt nog, maar vooralsnog lijken de drijvende zonnepanelen veel voordelen te hebben.

Allereerst presteren zonnepanelen op zee naar schatting 13% beter dan op land. Dit komt doordat het zeewater de panelen koelt. Het rendement van zonnepanelen neemt af wanneer ze te heet worden, maar door het koele water en de frisse wind warmen de zonnepanelen minder snel op. Verder valt het ruimtebeslag op zee mee. Waar je op land beperkt de ruimte hebt, is er op zee meer gebied beschikbaar. Er wordt ook gekeken of de panelen tussen de windmolens kunnen drijven. Dit scheelt niet alleen ruimte, maar het betekent ook dat er geen nieuwe (dure) stroomkabels aangelegd hoeven worden. De panelen kunnen de geproduceerde energie dan namelijk kwijt op dezelfde kabel als de windmolens.

Kortom: zonnepanelen spelen een grote rol in het opwekken van duurzame energie, zeker met het oog op de toekomst. Heb jij zonnepanelen of overweeg je ze aan te schaffen? Check dan ook ons artikel over de nieuwe salderingsregeling.