Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Impact van veranderingen zorgverzekeringen


Collectieve zorgverzekeringen zijn duurder geworden, kleine verzekeraars populairder en het aantal aantal actieve zorgverzekeraars is gedaald. Bovendien lopen mensen d
oor het coronavirus de kans om een dubbel eigen risico te moeten betalen. Kortom, er  is veel verandert in de zorg. Wat zijn relevante ontwikkelingen waar je van op de hoogte moet zijn? In dit artikel zetten we de belangrijkste voor je op een rij.

Vrijwillig eigen risico

Steeds meer mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Het minimale wettelijke bedrag waar je als verzekerde mee te maken krijgt is 385 euro, maar het is mogelijk om dit bedrag vrijwillig te verhogen tot maximaal 885 euro. Wanneer je dit doet ontvang je korting op de zorgpremie. Hoe veel korting dit is, is afhankelijk van je zorgverzekeraar. Het nadeel aan het vrijwillige eigen risico is dat je meer moet betalen voordat je recht hebt op vergoeding van zorg die valt onder je basisverzekering. Vandaar dat het vrijwillig verhogen van het eigen risico vooral voorkomt onder jongeren en gezonde mensen die weinig gebruik maken van de zorg. Dit jaar heeft 13,3 procent van de Nederlanders een eigen risico van 485 euro of hoger.

Mogelijk dubbel eigen risico door het coronavirus

Door het coronavirus nam de druk op ziekenhuizen toe en werden geplande behandelingen uitgesteld. Inmiddels daalt het aantal coronapatiënten, waardoor de vertraagde behandelingen langzaam weer opstarten. Voor een bepaalde groep mensen kan deze vertraging erg nadelige financiële gevolgen hebben: ze moeten een dubbel eigen risico (van minimaal 385 euro) betalen. Ben je in 2019 aan een behandeltraject begonnen en is deze door corona vertraagd? Dan is dit mogelijk ook voor jou van toepassing.

De oorzaak van het dubbele eigen risico is de manier waarop ziekenhuizen zorgkosten registreren. Wanneer je voor een langere periode naar het ziekenhuis moet stelt een arts een behandelplan op, een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Een behandelplan duurt maximaal 120 dagen, en begint zodra je een eerste gesprek met de arts hebt gehad. Ben je in 2019 met een behandeling begonnen en was deze binnen de 120 dagen afgerond? Dan betaal je alleen je eigen risico van 2019, ook wanneer een deel van de behandeling in 2020 plaatsvindt.

Het lastige is dat veel behandelingen zijn uitgesteld, waardoor deze nu buiten de periode van 120 dagen vallen. Dit zou betekenen dat je als patiënt dus een tweede eigen risico moet betalen (over 2020). Dat kan het minimale wettelijke bedrag zijn (385 euro), maar wanneer je vrijwillig je eigen risico hebt verhoogd kunnen de extra kosten oplopen tot maximaal 885 euro. Omdat het overmacht is lijkt dit onterecht, dat vinden de zorgverzekeraars ook. Nu is het zo dat het eigen risico wordt geregeld door de overheid, en niet door de zorgverzekeraars zelf. Zij gaan daarom in gesprek met de NZa. Een mogelijke oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de behandeltermijn van 120 eenmalig wordt verlengd met het aantal dagen dat de behandeling is uitgesteld.

Collectief wordt duurder dan individueel

Het is voor het eerst dat collectieve zorgverzekeringen gemiddeld meer kosten dan een individuele zorgverzekering. Gemiddeld betalen collectief verzekerden op jaarbasis bijna 24 euro meer dan mensen met een zorgverzekering zonder korting. De voornaamste reden hiervoor is dat de korting op de collectieve basisverzekering begin vorig jaar werd gehalveerd (van 10 procent naar 5 procent). Daarnaast stijgt de premie van collectief verzekerden bij premieverhogingen meer dan die van individueel verzekerden met dezelfde polis. Als gevolg van de hoge prijs daalt het aantal collectieve verzekerden in 2020 met 1,8 procent. Toch heeft ongeveer 2 op de 3 Nederlanders nog altijd een collectieve zorgpolis, meestal via een werkgever, sportvereniging of patiëntenvereniging.

Kleine verzekeraars worden populairder, totaal neemt af

Ondanks dat er vorig jaar minder mensen overstapten naar een andere verzekeraar, winnen kleine zorgverzekeraars aan marktaandeel. Dit komt waarschijnlijk doordat kleine verzekeraars zich beter weten te onderscheiden en doordat ze vaak een groot aanbod aanvullende verzekeringen met uitgebreide dekkingen hebben. Verder daalde het aantal actieve zorgverzekeraars in Nederland in 2020 van 24 naar 21 en nam het aanbod van basisverzekeringen af van 59 naar 55. Dit had met name te maken met de richtlijn van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het aanbod zorgverzekeringen overzichtelijker te maken.