Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

De keuze is toch niet reuze


Wie denkt dat er zoveel keuze in zorgpolissen is, wat de 59 zorgpolissen in Nederland doen vermoeden, komt bedrogen uit. Van dit aantal zijn er namelijk 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis van hetzelfde concern. Dit blijkt uit de Monitor Zorgverzekeringen 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De autoriteit is niet blij met deze ‘schijnkeuzes’.

Momenteel zijn er 24 zorgverzekeraars die zorgverzekeringen aanbieden. Deze verzekeraars zijn verdeeld over elf concerns. Dit jaar worden er vier zorgpolissen meer aangeboden (totaal staat nu op 59).
Er is één concern die dezelfde polis zelfs zes keer aanbiedt onder steeds weer een andere naam. Vier van die zes hebben dezelfde prijs de andere twee kosten tot 17 euro minder. De NZa ziet dat het aanbod van zorgverzekeringen groeit, maar er komt niet meer keuze. Doordat er gelijke polissen met andere premies of merknamen worden aangeboden, wordt het voor verzekerden onnodig lastig gemaakt een juiste keuze te maken. De zorgautoriteit is van mening dat verzekeringen geschrapt moeten worden en dat zorgverzekeraars nog beter hun verzekerden dienen te informeren, zodat daarop een goed geïnformeerde keuze kan worden gemaakt.
De premie van de goedkoopste basispolis bedraagt 1167 euro per jaar en van de duurste 1605 euro. In 2019 sloten 17,2 miljoen mensen een basisverzekering af. Ongeveer 14,4 miljoen mensen verzekerden zich aanvullend.

Niet tevreden

De NZa is verder niet tevreden over de herintroductie van aanvullende verzekeringen op de markt voor het vrijwillig eigen risico. Volgens de autoriteit omzeilen zorgverzekeraars hiermee het verbod op premiedifferentiatie. Dit is een verbod op verschillen in premie. In de Zorgverzekeringswet mogen zorgverzekeraars voor dezelfde verzekering geen verschillende premies heffen op grond van bijvoorbeeld leeftijd, afkomst, geslacht of gezondheidsrisico’s. Momenteel kan een beperkte groep, zoals seizoensarbeiders en studenten aan een medische opleiding, deze verzekering voor een klein bedrag afsluiten. Vanwege het hoge eigen risico krijgen ze de maximale premiekorting. Hierdoor betalen ze veel minder premie dan mensen die deze verzekering niet kunnen afsluiten. Dat vindt de NZa onwenselijk.

Aanpak risicoverevening

Verder roept de NZa zorgverzekeraars op het systeem voor risicoverevening te verbeteren. De huidige wijze, waarop verschillen in zorgkosten worden gecompenseerd, heeft het risico in zich dat het voor verzekeraars gunstig is te sturen op winstgevende groepen verzekerden. De NZa roept dan ook op naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Daarnaast wil de zorgautoriteit onderzoek gaan doen naar de gevolgen van directe marketing via bijvoorbeeld social media. Dit lijkt voor verzekeraars een effectieve manier te sturen op hun populatie, maar volgens NZa tast het de solidariteit aan wanneer er op verzekerdenkenmerken wordt gestuurd. De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2020 verwacht.