Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Wat valt onder het verplichte eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat iedereen zelf de eerste € 385,- betaalt van de zorg uit het basispakket (met uitzondering van de huisarts, wijkverpleging, verloskundige zorg en kraamzorg). Mensen kunnen naast het verplichte eigen risico vaak vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. De maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan over het algemeen lager. Elk jaar wordt er op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, bekend gemaakt wat het eigen risico voor het komende jaar bedraagt. 

Het eigen risico is een bedrag wat je zelf moeten betalen aan de zorgverzekeraar voordat je recht hebt op vergoeding uit de basiszorgverzekering. Ieder jaar start de teller voor het eigen risico opnieuw en dus moet je na elk jaar weer opnieuw beginnen met betalen. Hieronder een overzicht van de kosten die onder het eigen risico vallen:

  • Ziekenhuiszorg: verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging in een ziekenhuis of kliniek.
  • Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO-arts.
  • Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist.
  • Ambulancevervoer: spoedeisend ziekenvervoer met de ambulance of traumahelikopter.
  • Paramedische zorg uit de basisverzekering, zoals fysiotherapie en logopedie
  • Bepaalde hulpmiddelen: een hoortoestel, kunstgebit of krukken.