Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Internet onmisbaar? Voor velen niet


Internet is voor jou misschien niet meer weg te denken uit je leven. Voor ongeveer 886.000 Nederlanders van 12 jaar en ouder (6 procent) geldt iets anders. Zij hebben nog nooit internet gebruikt. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018’ van het CBS.

In 2012 had 10 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder nog geen internet gebruikt. Bijna de helft van deze groep was in 2015 75 jaar of ouder. Die groep is inmiddels kleiner geworden. In 2012 kwam het aantal nog op 66 procent, 2015 volgde met 50 procent en afgelopen jaar is dat aantal verder gedaald naar 32 procent. Andere leeftijdsgroepen zijn ook steeds meer op internet te vinden. Van de Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar, is het percentage dat nog nooit gebruik heeft gemaakt van internet, gedaald van 43 naar 10 procent. Hoe jonger de leeftijden, hoe lager de percentages worden: In de leeftijdscategorie 45 tot 65 was vorig jaar 4 procent nog nooit online geweest. Nederlanders van 25 tot 45 gebruiken bijna allemaal internet.

Redenen internetloos leven

Wat in de gegevens van het onderzoek van CBS onder meer opvalt, is dat de niet-internettende Nederlanders veelal vrouwen betreft of laagopgeleiden. Wat de redenen voor een leven zonder internet kunnen zijn, zijn divers. Geen interesse of niet zinvol vinden, gebrek aan kennis en vaardigheden, bezorgdheid over privacy en veiligheid, zijn diverse redenen, die in het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Elke dag op het web

86 procent van de Nederlanders was in 2018 dagelijks op het web te vinden (in 2012 was dat 76 procent). In 2012 was dat nog 76 procent. Verder blijkt uit het onderzoek van het CBS dat één op de honderd jongeren tussen de 12 en 25 jaar nooit internet gebruikt. In de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar is dat 2 procent.

Alles offline beschikbaar

Hoewel de internetloze groep Nederlanders steeds kleiner wordt (doordat bijvoorbeeld steeds meer ouderen op het werk met een computer leren werken), vindt het ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, het enorm van belang dat alles offline beschikbaar moet blijven. Veel mensen kunnen niet met internet omgaan, maar velen willen het niet.