Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Glasvezeldiensten dienen beter te informeren


Aanbieders van nieuwe glasvezeldiensten worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgeroepen consumenten beter vooraf van informatie over hun aanbod te voorzien.  Momenteel worden consumenten nog te vaak in het ongewisse gelaten. Daar dient verandering in te komen.

Zo wordt er momenteel door de aanbieders nog vaak te weinig informatie over de termijn, waarbinnen het nieuwe glasvezelnetwerk zal zijn aangelegd, gegeven. Dat is vervelend voor consumenten die al een contract hebben getekend, terwijl de glasvezelnetwerken nog moeten worden aangelegd. Netwerken worden meestal pas aangelegd als daar voldoende klanten voor zijn. Ook is er nog te weinig informatie over de voorwaarden, waaronder consumenten onder het contract uit kunnen. Daarnaast zijn de kosten die consumenten dienen te betalen, wanneer ze later diensten willen afnemen, vaak onduidelijk.

Einde onduidelijkheid

De ACM wil dat aan de onduidelijke informatievoorziening een einde komt. Consumenten hebben recht op juiste en heldere informatie, voordat ze tekenen voor een contract. De ACM wil dat glasvezelaanbieders gecontracteerden goed informeren over de voorwaarden, waaronder zij het contract aangaan. Zij moeten deze consumenten ook beter informeren over hoe het gaat met de aanleg van het netwerk. Komt de leveringsdatum in de buurt en wordt die naar verwachting niet gehaald? Dan dient de aanbieder een nieuw termijn te melden. In een dergelijk geval moet je als consument de mogelijkheid krijgen van het contract af te kunnen. ACM zal in de komende periode controleren of aanbieders van glasvezel de vereiste duidelijke informatie bieden.