Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek was voorheen één van de populaire hypotheekvormen. Destijds was er met deze vorm namelijk een groot belastingvoordeel te behalen. Dit is gewijzigd. Waarom dit is gewijzigd, wat de spaarhypotheek inhoudt en meer hebben wij voor u genoteerd.

Wat is een spaarhypotheek?

Bij een spaarhypotheek wordt gedurende de looptijd niet afgelost. De premie bestaat in plaats daarvan uit 2 delen: een spaardeel en een overlijdensrisicodeel. Met het spaardeel wordt er, uiteraard, gespaard zodat de hypotheek aan het einde van de looptijd kan worden afgelost. Met het overlijdensrisicodeel verzekert u een bepaalde hoofdsom, zodat als u voortijdig komt te overlijden, (een deel van) de hypotheek kan worden afgelost. Het verzekerde bedrag is bij de spaarhypotheek even hoog als de hypotheekschuld (van het spaarhypotheekdeel). Daarnaast is de hypotheekrente aan de spaarrente gekoppeld. Als de rente laag is, dan is de inleg op de spaarpremie hoger, dan bij een hoge rente. Want aan het eind van de looptijd van de hypotheek is het de bedoeling dat u deze kunt af betalen met het opgebouwde vermogen op de spaarrekening. Hieronder hebben wij geïllustreerd hoe de maandlast van de spaarhypotheek eruit ziet. 

 

 

 

 

 

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Als u uw spaarhypotheek voor 1 april 2013 heeft laten aan merken als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), dan betaalt u tijdens de looptijd geen vermogensrendementsheffingen over het opgebouwde vermogen.

De kenmerken van de spaarhypotheek op een rij:

Hieronder hebben we kort voor u opgesomd wat de specifieke kenmerken zijn van de spaarhypotheek:

 • Tijdens de looptijd lost u niet af
 • Uw maandlast bestaat uit een spaarpremie, een overlijdensrisicopremie en de hypotheekrente
 • De vermogensopbouw om de hypotheek uiteindelijk af te lossen gebeurt door middel van de spaarpremie
 • Bij hypotheken die voor 1 januari 2013 afgesloten zijn kunnen nog profiteren van de hypotheekrenteaftrek
 • Daalt de hypotheekrente? Dan betekent dit niet dat u voordeliger uit bent met deze hypotheekvorm
 • Voor nieuw af te sluiten hypotheken is deze vorm belastingtechnisch niet langer interessant

Spaarrente gekoppeld aan hypotheekrente

Bij de spaarhypotheek is de hypotheekrente gekoppeld aan de spaarrente. Heeft u een hypotheekrente van 5%? Dan is de spaarrente ook 5%. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Als uw rentevast periode afloopt en de hypotheekrentes laag zijn, krijgt u dus ook een lage spaarrente. Dit is dan ook een reden waarom het oversluiten financieel onverstandig kan zijn. Want als u wilt oversluiten omdat elders de hypotheekrente laag is, krijgt u daarbij ook een lage spaarrente aan gekoppeld.

Verandering vanwege hypotheekcrisis

Voor 1 januari 2013 was het mogelijk om onder andere de spaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek af te sluiten, waarbij maximaal te profiteren is van de hypotheekrenteaftrek. Bij deze vormen wordt er namelijk gedurende de looptijd niet afgelost, waardoor het rentebedrag hoog blijft. De rente kan weer afgetrokken worden van de inkomensbelasting. Een reden waarom hypotheekvormen waarbij niet werd afgelost voorheen zeer populair waren. De kredietcrisis gooide echter roet in het eten.

De kredietcrisis startte in Amerika eind 2006. Er waren Amerikaanse huizenbezitters die problemen kregen met het aflossen van de hypotheek. Het gaat hierbij om Amerikanen die met een laag inkomen en weinig eigen kapitaal relatief dure hypotheken hadden afgesloten. Er zijn  hypotheekverstrekkers die deze klanten hypotheken hebben verstrekt, waarbij de eerste jaren een lage hypotheekrente moest worden betaald. De maandelijkse lasten waren dus eerst goed te betalen, tot de rente werd verhoogd. Deze woningbezitters kwamen vervolgens in de knel en moesten noodgedwongen hun woning verkopen. Op dat moment merken wij in Nederland nog weinig van de crisis. In het voorjaar van 2007 werden de problemen echter groter in Amerika en is het lenen van geld in Nederland ook duurder geworden.

Tijdens de zomer van 2008 wordt de kredietcrisis ook merkbaar in Nederland. Een aantal banken kunnen de hoge rente, die ze beleggers hebben beloofd, niet uitbetalen. Ondanks dat de Europese Centrale Bank in Frankfurt bijspringt, is men angstiger geworden. De consumenten- en producentenvertrouwen daalt, waardoor er minder wordt geproduceerd en minder geld wordt uit gegeven. Dit zorgt er onder andere voor dat het niet goed gaat met de Nederlandse economie. We hebben hierdoor in Nederland jaren te maken gehad met hoge werkloosheid en gedaalde woningprijzen.

De overheid besloot dat er iets moest gebeuren om in de toekomst deze grote problemen te voorkomen. Per 1 januari 2013 kan er niet meer gekozen worden voor hypotheken waarbij niet wordt afgelost, zoals de spaarhypotheek, om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Om tegenwoordig van deze regeling te profiteren moet er gekozen worden tussen de annuïteiten- of lineaire hypotheek. Daarnaast zijn de regels van de maximale hypotheek gewijzigd.

Spaarhypotheek niet wijzigen hypotheekverstrekker

Sommige mensen willen tussentijds hun hypotheek naar een andere hypotheekverstrekker oversluiten, omdat de hypotheekrentes zijn gedaald. Bij een spaarhypotheek kiest u een bepaalde hypotheekverstrekker en daar blijft u de gehele looptijd bij. Oversluiten is mogelijk, maar kan financieel onverstandig zijn. Dit komt omdat de hypotheekrente gekoppeld is aan de spaarrente. Stel u had eerst een hypotheekrente van 4%, dan was de spaarrente ook 4%. Wilt u bij een andere hypotheekverstrekker omdat daar de hypotheekrente 2% is? Dan is echter de spaarrente ook 2% en moet uw maandlast verhoogd worden. U krijgt bouwt minder vermogen op door de lagere spaarrente, maar aan het eind van de looptijd dient u wel uw hypotheek met het spaargeld kunnen aflossen. Oversluiten levert dus in veel gevallen geen financieel voordeel op.  

Extra aflossen spaarhypotheek

Heeft u een eigen vermogen en wilt u daarmee uw spaarhypotheek extra aflossen? U kunt kiezen om een bedrag af te lossen op uw spaarpremie, in plaats van af te lossen. De spaarrente van de spaarhypotheek is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Als u nu op uw gewone spaarrekening een lagere rente ontvangt, kunt u ervoor kiezen om dit geld op de spaarrekening van uw hypotheek te storten. Met een hoge hypotheekrente heeft u dus meer opbrengst over het geld op de spaarrekening van de hypotheek, dan uw privé spaarrekening. Als u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen kan dit u een voordeel bieden. Uiteraard gelden er wel regels over het extra storten op de spaarrekening. Bekijk daarom altijd eerst wat de maximale toegestane aflossing op het spaargedeelte is. En controleer of de hypotheekverstrekker extra kosten in rekening brengt als u hiervoor kiest.

Wilt u liever extra aflossen op de spaarhypotheek zelf? Raadpleeg dan uw hypotheekadviseur. Deze kan voor u bekijken of het verstandig is in uw situatie om extra af te lossen. Vaak is dit namelijk niet interessant bij een spaarhypotheek.

Huidige hypotheekvorm wijzigen

Wilt u uw spaarhypotheek omzetten naar een andere hypotheekvorm? Een vorm waarbij u aflost en gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek? Dan kunt u kiezen voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek.

Heeft u voor 1 januari 2013 een andere hypotheekvorm gekozen en wilt u deze omzetten naar een spaarhypotheek? Dan kan dat, waarbij u de regeling rondom de hypotheekrenteaftrek blijft behouden. Wel wordt er door de hypotheekverstrekker getoetst of u voor het omzetten in aanmerking komt. Daarvoor worden de normen, die per 1 augustus 2011 zijn vastgesteld, gebruikt. Vraag eerst een hypotheekadviseur om advies. Deze kan voor u bekijken of dit wel een goede keuze is.

Hypotheekrenteaftrek bij spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is interessant voor mensen die voor 1 januari 2013 de hypotheek hebben afgesloten. Alleen dan mag de bestaande hypotheek worden omgezet of overgesloten, zonder dat de hypotheekrenteaftrek verloren gaat. Als u nu kiest voor de spaarhypotheek, dan kunt u geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast is de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) alleen nog beschikbaar voor dezelfde groep woningbezitters, echter moeten ze dan voor 1 april 2013 een KEW bij de hypotheek hebben afgesloten.

Nationale Hypotheek Garantie en spaarhypotheek

Voorheen was het mogelijk om Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten met een spaarhypotheek. De Nationale Hypotheek Garantie is een extra bescherming. Stel dat u zonder uw schuld uw woning noodgedwongen moet verkopen, waarbij u een restschuld overhoudt. Dan wordt de restschuld voor u betaald. Tegenwoordig is dit echter niet meer mogelijk bij de aanvraag van een nieuwe spaarhypotheek, omdat de NHG regels zijn aangescherpt.

Voordelen van de spaarhypotheek:

Omdat de spaarhypotheek in het verleden fiscaal aantrekkelijk was, werd deze vorm regelmatig gekozen. De voordelen van deze hypotheekvorm:

 • Als u de hypotheek voor 2013 heeft afgesloten kunt u gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Heeft u daarnaast voor 1 april 2013 gekozen voor KEW? Dan kunt u belastingvrij een vermogen opbouwen.
 • Eventuele rentestijgingen tijdens de looptijd worden gedempt, doordat de hypotheekrente gekoppeld is aan de spaarrente.
 • U loopt niet het risico dat u het benodigde eindkapitaal niet haalt.

Nadelen van de spaarhypotheek:

 • Sluit u nu deze hypotheek af, of wilt u uw huidige hypotheek verhogen? Dan kunt u geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Voor de hypotheekrenteaftrek kunt u alleen gebruik maken als u kiest voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek.
 • Er geldt vaak een hogere rente dan bij een andere hypotheekvorm. Echter is de spaarrente hieraan gekoppeld, waardoor dit effect gedempt wordt. Is er een lage hypotheekrente, dan is de spaarrente ook laag en wordt uw maandlast hoger.
 • U bent bij een spaarhypotheek vaak gebonden aan één instelling voor het lenen, sparen en verzekeren. Oversluiten heeft vaak geen zin.

Meer interessante pagina's: Hoeveel kan ik lenen voor een huis? - Maandlasten hypotheek laten berekenen - Waaruit bestaan de hypotheeklasten? - De goedkoopste hypotheek vinden

 

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: spaarhypotheek van Kaspars Grinvalds/ Shutterstock.com