Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Verzekeraar speurt naar fraude, niet iedereen enthousiast


Het opsporen van verzekeringsfraudeurs zonder politieonderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) test hiermee of het mogelijk is meer fraudeurs op te sporen zonder de politie extra te belasten. Laatstgenoemde laat volgens het OM momenteel veel zaken liggen, omdat andere zaken voorrang krijgen. Niet iedereen juicht het idee toe.

Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat in 2017 meer dan 28.000 zaken onderzocht werden door de verzekeraars. Uit die onderzoeken bleek dat er voor 101 miljoen euro werd gefraudeerd. Het werkelijke fraudebedrag bij schadeverzekeringen ligt vier keer zo hoog, zo wordt geschat.

Proeftuin

Om de fraude aan te pakken, zonder tussenkomst van de politie, tekenden het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het OM twee jaar geleden een convenant met als doel verzekeringsfraude effectiever aan te pakken. Dat resulteerde in een ‘proeftuin publiek-private samenwerking’. Het is wenselijk als meer strafvervolging leidt tot vermindering van het aantal fraudegevallen. Uiteindelijk betalen alle verzekeringnemers de schade bij fraude via een hogere verzekeringspremie. Volgens het Verbond van Verzekeraars betaalt elk gezin in Nederland jaarlijks tientallen euro’s premie te veel door verzekeringsfraude.

Niet iedereen juicht

Momenteel zijn er twee fraudegevallen voor de rechter geweest. Niet iedereen juicht het idee toe. Vanwege bijvoorbeeld gevaar van tunnelvisie. Bij de politie dien je dat al te voorkomen, maar bij eigen onderzoek, wanneer je er zelf belang bij hebt, is dat lastiger. Verder mag opsporing alleen gedaan worden door politie of het OM, maar niet door een verzekeraar. Ook is de zekerheid van een eerlijk proces van belang, net als zaken als zwijgrecht en ambtseed. Dat de politie onvoldoende geld en capaciteit heeft, is zorgelijk.

Stappen

De bespreking van de proefprocessen worden opgeschort. De betreffende rechter wil bij voortgang van de zitting eerst een heldere uitleg van het OM waarom ze denkt dat vervolging van verdachten mogelijk is zónder politieonderzoek. Wanneer een verzekeraar een fraudeur heeft ontmanteld, kan hij diverse stappen ondernemen: het schadebedrag terughalen, de verzekering opzeggen, de fraudeur op een waarschuwingslijst zetten en aangifte doen bij de politie. Ook kan de verzekeraar tegenwoordig een boete van 532 euro opleggen.