Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Vaak te dure zorgverzekering

Bijna 10 miljoen consumenten betalen te veel voor een zorgverzekering. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat ze gemiddeld 93 euro per jaar te veel betalen aan een te dure zorgverzekering.

Het onderzoek is gebaseerd op de premieverschillen van de basisverzekeringen in 2018. Daaruit blijkt dat het meerendeel van de verzekerden een onnodig dure polis heeft.

Oorzaken

Dat veel consumenten (onbewust) een duurdere polis kiezen, heeft diverse oorzaken:

  • Merkloyaliteit. Men vraagt zich af waarom over te stappen naar een alternatief dat enkele tientjes goedkoper is, als de huidige verzekeraar, bij wie je al jaren bent aangesloten, goede service verleent?
  • Schijndifferentiatie. Dit is een term die gebruikt wordt wanneer er sprake is van dezelfde polissen, maar de indruk wordt gewekt dat het om diverse polissen gaat. Er worden 55 basisverzekeringen aangeboden. Daarvan zijn er 10 die verschillen van de rest. Toch zijn er grote premieverschillen waar te nemen. Omdat veel consumenten het lastig vinden basisverzekeringen te onderscheiden en men denkt dat duurder ook beter zal zijn, wordt vaak onterecht gekozen voor een duurdere verzekering.
  • Collectieve verzekering. Ook hierbij verstopt een addertje zich onder het gras. Collectieve verzekeringen zijn aantrekkelijk geprijsd, lijkt zo op het eerste gezicht. Als je dieper graaft, zie je dat de premie zonder korting al erg hoog is.

Oplossing

Minister Bruno Bruins, van Medische Zorg, vindt dat er een einde moet komen aan de valse kortingen en de onoverzichtelijkheid. Door bovengenoemde oorzaken is het voor de consument niet meer inzichtelijk wat nu echt voordelig is. Om die reden stapt slechts 7 procent van de verzekerden over. Volgens de onderzoekers van ACM en NZa helpen het vergroten van de transparantie en het verkleinen van het polisaanbod bij het vinden van de oplossing. Tevens moet de collectieve verzekering aangepakt worden.