Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Straks ook verzekerd tegen plaatselijke overstromingen?

Waarschijnlijk kunnen verzekeraars binnenkort polissen zo aanpassen dat verzekeringnemers ook bij plaatselijke overstromingen verzekerd zijn. Dat heeft koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars onlangs gemeld. Verzekeraars kunnen de kosten van schade bij plaatselijke overstromingen dragen, heeft de organisatie uitgerekend.

De koepelorganisatie geeft aan dat deze verzekeringsdekking, die beter zou aansluiten op de compensatieregeling van de overheid, een suggestie is en geen bindend advies. Iedere verzekeraar afzonderlijk moet onderzoeken of er ruimte voor is een dergelijke dekking te geven.

Particulier initiatief

Momenteel kun je je ook al verzekeren tegen waterschade. Sinds 2016 bestaat er een particulier initiatief, de overstromingsrisicoverzekering, die assurantiekantoor Klap verleent. De afgelopen drie jaar hebben duizenden particulieren de verzekering afgesloten. Vooral mensen die wonen bij rivieren en dijken. Als je die verzekering niet hebt, kun je bij een overstroming alleen in aanmerking komen voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Of je in zo’n situatie daadwerkelijk in aanmerking komt voor de Wts, waarmee de overheid na een grootschalige ramp particulieren en bedrijven schadeloos kan stellen als een reguliere verzekering niet voorhanden is, is in de praktijk erg onduidelijk.

Secundaire waterkering

Schadedirecteur Leo de Boer, van Verbond van Verzekeraars: ‘Verzekeraars die ons advies opvolgen, kunnen woningeigenaren en bedrijven compenseren die bij een lokale overstroming tussen wal en schip vallen.’ Onder de dekking vallen specifiek de schadegevallen, die het gevolg zijn van plaatselijke overstromingen nadat een secundaire waterkering, zoals kanaaldijken en kades tussen polders, is bezweken door droogte of neerslag. Wanneer primaire waterkeringen, die het land beschermen tegen het water uit zeeën, meren en rivieren, zoals de Afsluitdijk, falen, is steun van de overheid nog steeds nodig.

Onderzoek

In het klimaatrapport van afgelopen jaar van het Verbond van Verzekeraars werd geadviseerd onderzoek te doen naar verzekeringen voor lokale overstromingen. Met het genoemde onderzoek heeft de organisatie daaraan gehoor gegeven. Volgens de organisatie zijn verzekeraars volop bezig met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.