Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Minder vaak overstap door grote zorgbehoevenden


Stap jij vaak over van zorgverzekering? Nederlanders die veel zorg nodig hebben, doen dat minder vaak dan landgenoten die geen zorg nodig hebben. Dat blijkt uit de Zorgmonitor 2019 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

 

ACM ondervroeg 1500 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar. Bij een grote zorgbehoefte kun je denken aan mensen met een chronische ziekte of een revalidatietraject.

Tevreden

In 2019 wisselden 1,2 miljoen (!) mensen van zorgverzekeraar. In Nederland hebben heel veel mensen doorlopend zorg nodig, maar toch wisselden die niet. Dat komt vooral doordat ze tevreden zijn met hun huidige verzekeraar. Anderen (18 procent) geven aan dat ze bang zijn niet geaccepteerd te worden bij een nieuwe verzekeraar, 14 procent vreest voor verborgen extra kosten bij een overstap. Mensen die niet veel zorg nodig hebben, zijn daar minder bang voor. 2 procent is bang niet geaccepteerd te worden en 8 procent voorziet verborgen kosten.

Angst vaak onterecht

De angst, die mensen met een grote zorgbehoefte bij een overstap kunnen hebben, is vaak onterecht. Er geldt namelijk een acceptatieplicht voor iedere basisverzekering en wanneer een verzekerde naar een vergelijkbare aanvullende zorgverzekering overstapt, wordt hij zonder extra voorwaarden geaccepteerd. Voor enkele aanvullende verzekeringen geldt een medische selectie. Dat zijn voornamelijk de aanvullende verzekeringen met onbeperkte fysiotherapie en de meeste tandartsverzekeringen met een dekking van 750 euro per jaar en daarboven.

Aandacht in overstapseizoen

Het is niet de bedoeling dat burgers drempels ervaren om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Volgens ACM dienen zorgverzekeraars hun informatievoorziening te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen die drempels niet ervaren. Dit kan bijvoorbeeld door in november en december (het overstapseizoen) hieraan expliciet aandacht te geven.

Kritischer

Zorgbehoevenden kijken kritischer naar de verzekeraars. Ze stellen andere eisen dan mensen die geen zorg nodig hebben. Ze vinden vaker dat zorgverzekeraars moeten zorgen voor een goede beschikbaarheid van zorg in de omgeving, veel keuzevrijheid en stellen van kwaliteitseisen aan zorgverleners. Mensen die weinig zorg nodig hebben, vinden lage premies en het belonen van gezond gedrag belangrijk.