Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Eigen risico zorg blijft nog drie jaar gelijk


Afgelopen jaren is het eigen risico op de basiszorgverzekering aanzienlijk gestegen. Daar komt nu een omkeer in: het wettelijk verplicht eigen risico blijft tot 2022 staan op 385 euro. Met dat wetsvoorstel van minister Bruins van Medische Zorg heeft de Eerste Kamer onlangs ingestemd.

Vanaf 2008 is het eigen risico stapsgewijs gestegen, van 150 naar 385 euro. Het huidige eigen risico aanhouden, was een afspraak uit het regeerakkoord. Als dit voorstel niet ingewilligd zou worden, zou het eigen risico meegroeien met de stijgende zorgkosten, waardoor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg in het gedrang zou komen.

Steeds hogere zorgkosten voorkomen

Niet alleen het vaste eigen risico voorkomt stapelen van zorgkosten. Ook de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz, voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) wordt gehalveerd tot 4 procent. Met de vermogensinkomensbijtelling wordt bij een eigen bijdrage ook gekeken of er vermogen is. De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving.

Daarnaast wordt vanaf 2019 een vast tarief van maximaal 19 euro per maand ingesteld voor een abonnement voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet maakt het mogelijk dat iemand zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.