Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Lineaire hypotheek

U wilt een nieuwe hypotheek afsluiten? Tegenwoordig kan dat, als u van de hypotheekrenteaftrek gebruik wilt maken, alleen door een lineaire hypotheek of annuïtaire hypotheek afsluit. Wat een lineaire hypotheek is, wat de voor- en nadelen zijn en waarom u tegenwoordig alleen voor deze vormen kunt kiezen lichten wij u graag toe.

Wat is een lineaire hypotheek?

Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een deel van het hypotheekbedrag af. Het maandbedrag van een lineaire hypotheek bestaat uit twee delen: de aflossing en de rente. De aflossing wordt berekend door het geleende bedrag te delen door het aantal aflossingen. Als u een hypotheek van € 200.000 heeft, dan betaalt u iedere maand €555,55 aan aflossingen (€200.000/360 aflossingen). U betaalt ook hypotheekrente. Dit wordt berekend over het deel hypotheek dat nog niet is afgelost. Dit gedeelte wordt dus elke maand weer wat kleiner, want u lost iedere maand af. Het bedrag dat u iedere maand betaald wordt steeds minder: het aflossingsbedrag blijft gelijk, echter daalt het rentebedrag. Hieronder hebben we dit geïllustreerd: 

 

 

 

 

Over het algemeen geldt dat, wanneer u geen extra aflossingen doet, u halverwege de helft van de looptijd van de hypotheek ook de helft heeft afgelost.

De kenmerken van de lineaire hypotheek op een rij:

Hieronder hebben we voor u kort opgesomd wat de specifieke kenmerken van een lineaire hypotheek zijn:

 • U lost gedurende de looptijd af
 • Het aflossingsdeel is gedurende de looptijd gelijk; het rentegedeelte wordt iedere maand lager
 • In het begin behaalt u meer fiscaal voordeel, omdat het rentebedrag dan nog hoog is
 • Na de looptijd heeft u de hypotheek volledig afgelost

Voor wie is de lineaire hypotheek interessant?

De lineaire hypotheek is een aantrekkelijke hypotheekvorm voor mensen die bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken, vervroegd met pensioen willen of voor mensen met een risicovol beroep, waarbij de kans bestaat dat het inkomen in de toekomst lager kan worden. Dit komt omdat de totale maandlasten, inclusief het belastingvoordeel, naarmate de jaren verstrijken lager worden.

Omdat de maandlasten bij een annuïteitenhypotheek juist in het begin laag liggen heeft deze hypotheekvorm vaak de voorkeur van starters. Starters verwachten namelijk dat hun inkomen eerst laag is, maar naarmate de jaren verstrijken dit hoger wordt.

Kredietcrisis

Eind 2006 startte in Amerika de kredietcrisis, waar wij eerst in Nederland nog weinig van merken. Tot het voorjaar van 2007. De problemen in Amerika werden groter en het lenen van geld werd in Nederland duurder. Dit is eerst alleen voor de banken onderling, maar later ook voor bedrijven en consumenten. In de zomer van 2008 raakt de crisis ook de Europese en Nederlandse economie. Enkele banken kunnen de hoge rente die ze beleggers hebben beloofd niet uitbetalen. De Europese Centrale Bank in Frankfurt springt bij, echter heeft dit het effect dat men angstiger wordt.

Het vertrouwen van de consumenten en producenten daalt. Dit zorgt ervoor dat er minder wordt geproduceerd en minder geld uit wordt gegeven. Uiteraard heeft dit geen goed effect op de Nederlandse economie. Het lenen van geld is duurder geworden, wat de groei van de economie ook tegenhoudt. In Nederland hebben we lange tijd te maken gehad met een gedaalde woningprijs en hoge werkloosheid.

Regels hypotheekrenteaftrek bij lineaire hypotheek

Vanwege de kredietcrisis besloot de overheid dat er veranderingen aangebracht moesten worden, om dit in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Zo zijn er regels gesteld aan de maximale hypotheek en aan de hypotheekrenteaftrek. Per 1 januari 2013 geldt dat als u gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrek, u voor een nieuwe hypotheek of verhoging van hypotheek moet kiezen voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Voorheen waren de annuïteiten- en lineaire hypotheek niet populair, met de andere hypotheekvormen was er een groter fiscaal voordeel te behalen. Overigens, voor hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten gelden nog de oude regels. Dus als u nu bijvoorbeeld nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, welke voor 1 januari 2013 is afgesloten, kunt u nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Verschil tussen lineaire hypotheek en annuïteitenhypotheek

Tegenwoordig dient u dus bij een nieuw af te sluiten hypotheek te kiezen voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Bij deze vormen lost u gedurende de looptijd af, de hypotheekschuld is na de looptijd hierdoor volledig afgelost. Er zijn echter ook verschillen tussen de twee hypotheekvormen:

 1. Aflossing lineaire- versus annuïteitenhypotheek
  Bij een lineaire hypotheek is het aflossingsbedrag gedurende de looptijd gelijk, het rentebedrag daalt iedere maand vanwege de maandelijkse aflossing. Bij de annuïteitenhypotheek bestaat het maandbedrag juist in het begin uit rente en minder uit aflossing.
 2. De totale hypotheeklasten lineaire- versus annuïteitenhypotheek
  Vergelijken we met dezelfde rentepercentages en looptijd, dan zijn de totale hypotheeklasten bij een lineaire hypotheek lager dan bij een annuïteitenhypotheek. Dit heeft te maken dat er bij de lineaire hypotheek direct al maandelijks aflossing wordt betaald en het rentebedrag hierdoor ook al maandelijks verlaagd.
 3. De bruto maandlasten lineaire- versus annuïteitenhypotheek
  Bij een lineaire hypotheek zijn de bruto maandlasten eerst hoger dan bij een  annuïteitenhypotheek. Deze worden echter lager vanwege de aflossing. Bij een annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten tijdens de looptijd gelijk.
 4. Vanwege de hypotheekrenteaftrek dalen de netto maandlasten bij de lineaire hypotheek.
  Als u gebruik maakt van de hypotheekrenteaftrek dan dalen de netto maandlasten bij de lineaire hypotheek. Bij de stijgen deze juist, omdat de aflossing steeds minder uit rente bestaat.

Deze verschillen maakt dat de lineaire hypotheek interessant is voor mensen die verwachten in de toekomst een lager inkomen te hebben, vanwege vervroegd pensioen, minder gaan werken etc. De annuïteitenhypotheek is interessant voor starters die verwachten in de toekomst juist meer te gaan verdienen.

De voordelen van de lineaire hypotheek

Een groot voordeel is dat u dus gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrek bij een lineaire hypotheek. De overige voordelen zijn:

 • De jaarlijkse lasten dalen gedurende de looptijd van de hypotheek.
 • Het bedrag voor de hypotheekrente daalt gedurende de looptijd.
 • In het begin van de looptijd kunt u veel hypotheekrente van de belasting aftrekken.
 • Het schuldbedrag wordt iedere maand lager.
 • Er wordt vermogen opgebouwd gedurende de looptijd; aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afgelost.

De nadelen van de lineaire hypotheek

 Ook de nadelen van de lineaire hypotheek hebben we voor u opgesomd:

 • De maandlasten zijn in het begin hoog.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt gedurende de looptijd lager, vanwege het dalende rentebedrag.
 • Er wordt, vanwege de aflossing, een overwaarde in de woning gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat de fiscale aftrek bij een eventuele verhuizing beperkter wordt (voor de bijleenregeling).

Lineaire hypotheek berekenen

Via diverse tools kunt u de maandlasten berekenen van een lineaire hypotheek. Echter voor een nauwkeurige berekening met deskundig advies kunt u het beste een hypotheekadviseur raadplegen. Een onafhankelijke hypotheekadviseur weet namelijk alle regels, berekent dagelijks voor mensen de hypotheekkosten en kan u helpen bij het afsluiten van een lineaire hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie en lineaire hypotheek

Bent u van plan om een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie? Dat is mogelijk bij een hypotheek waarbij u gedurende de looptijd aflost, dus bijvoorbeeld met een lineaire hypotheek. Uiteraard moet u wel voldoen aan de voorwaarden van NHG om hiervoor in aanmerking te komen.

Lineaire hypotheek extra aflossen

Heeft u plannen om op uw lineaire hypotheek extra te gaan aflossen? U leest hieronder de voor- en nadelen van het extra aflossen.

Voordelen extra aflossen lineaire hypotheek:

 • U verlaagt uw schulden eerder.
 • De bruto maandlasten worden verlaagd. Met oog op uw toekomst kan u hiervoor kiezen, als u bijvoorbeeld verwacht eerder met pensioen te gaan.
 • Het rentepercentage kan worden verlaagd, omdat de hypotheekverstrekker minder risico loopt over de verstrekte hypotheek.
 • U verlaagt uw vermogen als u extra aflost door gebruik te maken van uw spaargeld. Dit kan als gevolg hebben dat u minder belasting hoeft te betalen in box 3 over uw vermogen.
 • De kans op restschuld bij tussentijds verkoop van de woning wordt verlaagd. Door de extra aflossing is de schuld immers lager.

De nadelen extra aflossen lineaire hypotheek:

 • Naast het verlagen van het openstaande hypotheekbedrag, wordt ook het rentebedrag lager. Hierdoor kunt u minder hypotheekrente van uw inkomen aftrekken. Hierdoor kan het zijn dat u ook in een hogere belastingschijf terecht komt voor uw inkomen, in box 1.
 • Omdat u uw spaargeld gebruikt om af te lossen heeft u minder te besteden als er onverwachts iets gebeurt. Onverwachte uitgaven kunt u hierdoor wellicht lastiger betalen.
 • De overwaarde op de woning wordt groter, wat effect heeft op de bijleenregeling.
 • Een extra aflossing kan effect hebben op uw toeslagen.
 • De hypotheekverstrekker kan u een boeterente in rekening brengen.

Het is verstandig om eerst een hypotheekadviseur te raadplegen, voordat u besluit extra af te lossen. 

Meer interessante pagina's: De spaarhypotheek - Hypotheek afsluiten met BKR registratie - Kosten van hypotheekadvies - Waaruit bestaan de hypotheeklasten?

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

Afbeelding: lineaire hypotheek van Hin255/ Shutterstock.com