Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Vaker betalingsproblemen door zelf krediet afsluiten


Uit onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep blijkt dat consumenten die zelf een krediet afsluiten meer met betalingsproblemen te maken krijgen dan consumenten die via een adviseur hetzelfde doen.

Van Bruggen Adviesgroep heeft de Kredietmakelaar onderzoek onder 1.451 gesloten kredieten laten doen. Daaruit blijkt dat 76 procent via een adviseur tot stand gekomen is. Wanneer iemand een krediet afsluit via een intermediair en een betalingsachterstand oploopt, duurt die achterstand gemiddeld 30 dagen. Wanneer iemand online een krediet afsluit en in een dergelijke situatie belandt, duurt de achterstand gemiddeld 34 dagen. De basis die een adviseur legt met klanten kan een grote rol daarin spelen.

Eigen woning doel van lening

Bij de twee verschillende manieren om een lening af te sluiten, online of via adviseur, komen diverse bestedingsdoelen om de hoek kijken. Wie zelf een lening afsluit, doet dat voornamelijk voor een eigen woning (24 procent), het overnemen van een lopend krediet (23 procent) of een auto (21 procent). Van kredieten, die via een adviseur worden aangevraagd, omvat 45 procent een lening voor de eigen woning en 26 procent het overnemen van een lopend krediet. Dat de adviesaanvragen voor een consumptief krediet voornamelijk voor, tijdens of na een hypotheekaanvraag worden gedaan, verklaart mogelijk het verschil in percentage voor de bestedingsdoelen.

Strengere leennormen en betere nazorg

De gemiddelde lening, aangevraagd via een adviseur, bedraagt 20.000 euro, online aanvragen bedragen gemiddeld 15000 euro. Dat er bij de lagere, direct afgesloten, gemiddelde lening meer betalingsachterstanden ontstaan, kan komen door de bestedingsdoelen. Via een adviseur lenen consumenten meer voor een eigen woning. Dan kunnen de rentelasten aftrekbaar zijn, wat de betaalbaarheid verbetert. Van Bruggen Adviesgroep meent dat de leennormen voor een consumptieve lening strenger dienen te zijn, gezien het feit dat klanten via het directe kanaal meer lenen voor auto’s en extra financiële ruimte en vaker een betalingsachterstand hebben. Verder vindt de Adviesgroep dat adviseurs meer nazorg dienen te verlenen bij betalingsproblemen, omdat dergelijke problemen schaamte (en daarmee een drempel erover te praten) met zich mee brengen. Ook wanneer het krediet online is afgesloten.