Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Te veel boeterente bij vervroegde aflossing hypotheek


Ben je van plan je hypotheek af te lossen voordat de looptijd is verstreken? Let er op dat je dan tegen een boeterente of, zoals dat tegenwoordig heet, een vergoeding aan kan lopen. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt zelfs dat er diverse hypotheekverstrekkers nog steeds te veel geld innen van consumenten die vervroegd willen aflossen.

AFM publiceerde in maart vorig jaar uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel, dat consumenten, die vervroegd willen aflossen, treft. Uit een onderzoek van AFM, naar de rekenmethoden die geldschieters toen hanteerden, bleek destijds dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders.

Vergoeding

Als huizenbezitter kun je overwegen, vanwege de lage rentestand, vervroegd je hypotheek af te lossen of die over te sluiten. Omdat je hypotheek bij aanvang berekend is op een bepaalde duur en met een bepaalde rente, kan het zijn dat je een vergoeding (voorheen heette dat boeterente) moet betalen aan je hypotheekverstrekker. Sinds 14 juli 2016 mag die vergoeding niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders duidelijk aangeven hoe de vergoeding is berekend. Dit zijn gevolgen van de nieuwe Europese regelgeving.

Meer informatie over het vroegtijdig aflossen van je hypotheek? Wij helpen je graag aan meer informatie door je in contact te brengen met een onafhankelijke hypotheekadviseur bij jou in de buurt. 

Uitgangspunten aflossen

Vanwege die nieuwe regels deed AFM onderzoek naar de berekeningen van de vergoedingen. De uitgangspunten, die AFM naar aanleiding van het onderzoek heeft geformuleerd, biedt handvatten om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels. Tevens biedt het voor consumenten een stappenplan en een checklist, waardoor zij kunnen zien waarop ze kunnen letten, wanneer ze te maken krijgen met een vergoeding met betrekking tot de hypotheek vervroegd aflossen of oversluiten.

Regelgeving

Negen van de vijftien onderzochte aanbieders hebben in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening gebracht, concludeerde de AFM. Omdat die nieuwe regelgeving is ingegaan op 14 juli 2016, moesten alle consumenten die daarna te veel boeterente hebben betaald, hun te veel betaalde geld terug krijgen. Begin dit jaar kwam naar buiten dat dit (deels) is gebeurd. Aanbieders dienen hun fouten snel te herstellen en aan te tonen dat ze hun berekeningswijze hebben veranderd.  Verder moeten ze laten zien dat de informatie op de aflosnota wordt verbeterd.

De banken zijn gewillig met de AFM te bekijken hoe die informatie nog beter kan worden.