Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Hypotheekverstrekkers kijken kritischer naar aanvragen


Door de coronacrisis is er veel economische onzekerheid. Om betalingsproblemen te voorkomen kijken hypotheekverstrekkers nu kritischer naar je financiële situatie.

Wanneer je een hypotheek aanvraagt ontvang je bijvoorbeeld eerst een vragenlijst om je financiën in kaart te brengen; of je nu in vaste dienst bent of als zzp’er werkt. Ben jij van plan om binnenkort een hypotheek aan te vragen? Dan is de kans groot dat je met extra vragen te maken krijgt.

Veel hypotheekaanvragen in 2020

Er worden nog altijd veel hypotheken aangevraagd. Al sinds augustus 2019 wordt er maandelijks een recordaantal hypotheken aangevraagd, waarvan maart en april (met een toename van ruim 85%) de echte uitschieters waren. Dit had onder andere te maken met de extreem lage rente. Hoewel het aantal aanvragen nog steeds hoger ligt dan gemiddeld, wordt er langzaam weer een daling zichtbaar.

Tijdens de crisis nam het aantal hypotheekaanvragen toe. Tegelijkertijd zijn hypotheekverstrekkers door de financiële gevolgen van de crisis kritischer naar de financiële situatie van hypotheekaanvragers gaan kijken. In deze onzekere periode willen de hypotheekverstrekkers betalingsproblemen zo veel mogelijk voorkomen. Onderwerpen die extra aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld baanzekerheid en financiële reserves.

Vragenlijst bij hypotheekaanvraag

Om de financiële situatie in kaart te brengen gebruiken hypotheekverstrekkers verschillende vragenlijsten. De meeste verstrekkers gebruiken hun eigen vragenlijsten en een eigen beleid. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft nu een uniforme vragenlijst opgesteld om meer duidelijkheid en gelijkheid te creëren. Er is geen weging verbonden aan de antwoorden op de vragen. Wel vormen de antwoorden een richtlijn tijdens het gesprek tussen de hypotheekaanvragers en –verstrekkers.

Hypotheekaanvraag voor zzp’ers

Het voordeel van de vragenlijst is dat er –met name bij zzp’ers- meer rekening wordt gehouden met de persoonlijke financiële situatie. Er wordt niet alleen gekeken naar de sector waarin je werkzaam bent, maar naar je eigen reserves, de effecten van de coronacrisis en welke gevolgen dit (financieel) heeft voor je toekomst. Er is ruimte om te onderbouwen of/waarom een hypotheek voor jou verantwoord is. Hiermee wordt voorkomen dat hypotheekaanvragers uit getroffen sectoren bij voorbaat geen hypotheek kunnen krijgen.