Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Hypotheekaanbieders geven te weinig informatie over risico-opslag


Hypotheekverstrekkers denken onvoldoende aan het belang van klanten wanneer het gaat om duidelijkheid over risico-opslag. Dat vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die elk jaar het klantbelang-onderzoek uitvoert.


Risico-opslag is een extra rente die je betaalt bovenop je hypotheekrente. Wanneer je, om wat voor reden dan ook, in de ogen van de hypotheekverstrekker een extra risico vormt, berekent die extra kosten.

Risico-opslag aanpassen
Wanneer je (tussentijds, contractueel of vervroegd) aflost, verandert het eventuele risico voor de hypotheekaanbieder. Uit het onderzoek van AFM blijkt dat lang niet alle hypotheekaanbieders de opslag uit zichzelf aanpast, wanneer het risico voor hen wijzigt. Een beperkt aantal hypotheekaanbieders past de opslag in dergelijke situaties automatisch aan. Andere aanbieders bieden klanten een mogelijkheid een verzoek in te dienen om de opslag aan te passen. Deze optie vindt het AFM ingaan tegen een gelijke behandeling van klanten; proactieve klanten krijgen daarmee een voorkeursbehandeling.

Beleid wijzigen
Naar aanleiding van het onderzoek van AFM hebben hypotheekaanbieders toegezegd hun beleid te wijzigen. Uit het onderzoek bleek dat sommige aanbieders ongelijke maatstaven erop nahielden. Bestaande klanten kregen op het moment van renteherziening een tarief aangeboden dat niet aansloot bij het actuele risicoprofiel. Nieuwe klanten kregen wel een passend rentetarief.

Actief
AFM wil dat aanbieders hun klanten actief gaan informeren over het wijzigen van risico-opslag. Doorlopend, maar in ieder geval op het moment van een renteherziening. Bijvoorbeeld door elk jaar te laten weten hoeveel een klant extra kan aflossen. Waardevermeerdering van de woning is ook een reden om klanten actief te benaderen. 

Andere besparing
Een andere besparing op je hypotheeklasten geldt voor rentemiddeling. Deze mag niet meer duurder zijn dan nodig is. Omdat de hypotheekrente momenteel (nog steeds) erg laag is, sluiten veel mensen de hypotheek over. Dit oversluiten kan je een hoge boete opleveren, want de bank mag in een keer de misgelopen rente-inkomsten opeisen. Dat kan meer dan tienduizend euro bedragen. Wanneer je die boete niet kunt of wilt betalen, maar wel wilt profiteren van de lagere rente, is rentemiddeling een optie. Van de huidige rente en de oorspronkelijk afgesproken rente wordt het gemiddelde berekend. Een kleine opslag komt daarbij. De som bepaalt de nieuwe rente. Omdat er geen maximum aan die opslag werd gegeven, is er nu door minister Hoekstra besloten van Financiën dat de opslag niet hoger dan het nadeel van de bank mag zijn.