Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Maandlasten hypotheek laten berekenen door deskundige

Vlinders in uw buik: u heeft uw droomhuis bezichtigd en weet dat u de komende jaren daar graag wilt wonen. De kamers heeft u al verdeeld en u bent zelfs al aan het rondkijken voor nieuwe meubels. Maar of u de woning kunt kopen en wat uw maandlasten dan zijn, dat weet u nog niet. En daarom wilt u de maandlast van de hypotheek berekenen. Het berekenen hiervan is ingewikkeld, omdat er meerdere factoren meespelen. Welke factoren een rol spelen bij de maandlasten van een hypotheek berekenen leest u in dit artikel.

De hypotheekvorm belangrijk bij de hypotheek maandlasten berekenen

We beginnen bij de factor hypotheekvorm. Deze is belangrijk bij de maandlasten hypotheek berekenen, want de vorm bepaalt hoe u de hypotheek aflost. Voorheen was het mogelijk om bijvoorbeeld gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek af te sluiten en daarbij gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Dat betekende dat er tijdens de looptijd alleen rente betaald moest worden en de maandlasten dus laag waren.

Gaat u de maandlasten van een nieuwe (uw eerste) hypotheek berekenen? Dan kunt u, om gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek, alleen kiezen voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Maandlasten hypotheek berekenen bij een annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek lost u de hypotheek gedurende de looptijd af. Tijdens de looptijd blijft het maandbedrag gelijk, afgezien van eventuele rentewijzigingen. De opbouw van de maandlasten wijzigen wel. In het begin van de looptijd betaalt u namelijk veel rente en lost u weinig af. Aan het einde van de looptijd is dat andersom: dan lost u veel af en betaalt u weinig rente. Hierdoor kunt u steeds minder rente aftrekken van de belasting. Dit zorgt ervoor dat de netto- maandlasten tijdens de looptijd stijgen. Als u verwacht dat u later in uw carrière meer gaat verdienen, is dit geen probleem.

Maandlasten hypotheek berekenen bij een lineaire hypotheek

Als u een lineaire hypotheek afsluit dan dalen de maandlasten juist tijdens de looptijd. Dit komt omdat u iedere maand een vast bedrag aflost en daarbovenop de resterende rente betaalt. Doordat u iedere maand aflost daalt het rentebedrag, waardoor ook de maandlasten dalen. Dat is prettig als u verwacht dat uw inkomen lager wordt tijdens de looptijd.

Naast de aflossing en rente moet u ook een premie betalen voor de overlijdensrisicoverzekering. Daarom moet u de maandlasten voor de hypotheek berekenen inclusief overlijdensrisicoverzekeringpremie.

Maandlasten hypotheek berekenen bij spaar- of bankhypotheek

Bij een bank- en spaarhypotheek is de lening gecombineerd met een spaarrekening. Hierop wordt elke maand geld ingelegd, door te sparen. Als de rente stijgt na de rentevast periode dan heeft dit invloed op de maandelijkse inleg.  U gaat dan minder spaarpremie betalen, vanwege hogere rente over het tegoed. Maar over het hypotheekbedrag moet u ook meer rente betalen.

Dalende rente hoeft niet positief uit te pakken bij een spaar- of bankhypotheek. Bij gedaalde rente betaalt u immers meer spaarpremie om uiteindelijk wel de hypotheek te kunnen aflossen. Omdat u minder rente krijgt over het gespaarde deel moet u dit zelf aanvullen. U betaalt ook minder rente over het hypotheekbedrag. Echter kunt u dus ook minder hypotheekrente aftrekken, als u nog gebruik kan maken van de hypotheekrenteaftrek.

Veel mensen willen bij lage hypotheekrente de hypotheek oversluiten. In het geval van een spaar- of bankhypotheek is dit dus niet per definitie gunstig, lagere rente hoeft dan niet positief te zijn. Houd hier rekening mee als u de hypotheek maandlasten gaat berekenen omdat u een lagere rente wilt.  

Maandlasten hypotheek berekenen met een Starterslening

Voor veel starters is het ontzettend moeilijk om een hypotheek te krijgen. In sommige gemeentes is het dan mogelijk om als starter hulp te krijgen, door naast de hypotheek een starterslening af te sluiten. Bij deze lening betaalt u de eerste 3 jaar geen rente en lost u ook niet af. Is uw inkomen tijdens de 3 jaar voldoende gestegen? Dan gaat u de overige 27 jaar rente betalen en aflossen. Is uw inkomen echter nog niet voldoende gestegen? Dan berekenen ze een maandlast die bij uw inkomen past. Na de looptijd van 30 jaar moet u de lening afgelost hebben. Heeft u dat niet, omdat uw inkomen ― en dus het maandbedrag dat u afloste― te laag was? Dan moet u het resterende bedrag in één keer aflossen. De rente van de lening staat 15 jaar vast en kan daarna dus wijzigen. Hou hier rekening mee als u de hypotheek maandlasten gaat berekenen.

Een onafhankelijke hypotheekadviseur kan voor u de hypotheek maandlasten berekenen en kijken naar uw mogelijkheden als starter. De adviseur heeft immers alle kennis en kunde om te bekijken wat voor u als starter mogelijk is.

De hypotheekrente als factor bij hypotheek maandlasten berekenen

De hypotheekrente heeft een groot invloed op de maandlasten. Het is dus goed om dit mee te nemen in de hypotheek maandlasten berekening. Hoe hoger het hypotheekbedrag is dat u kunt afsluiten, des te meer rente u betaalt. Het rentebedrag is daarbij afhankelijk van de rentepercentage. Bij een lange rentevast periode betaalt u over het algemeen een hogere rentepercentage dan bij een kortere rentevast periode. De hypotheekverstrekker bepaalt de hoogte van de hypotheekrente. Dit doen ze aan de hand van de markt, het hypotheekbedrag en de hypotheekvorm. Hypotheekrentes verschillen per hypotheekverstrekker. Kiest u voor een variabele rente? Dan weet u niet wat dit met uw maandlasten doet. Gaan de rentes omlaag dan profiteert u hiervan. Stijgen de rentes? Dan worden uw lasten ook hoger.

Belastingen ook van invloed bij de maandlasten van een hypotheek berekenen

Met een hypotheek krijgt u ook te maken met bepaalde belastingen. Zo bestaat er de hypotheekrenteaftrek. U krijgt een bepaald percentage terug van de hypotheekrente die u moet betalen, als u kiest voor een lineaire- of annuïteitenhypotheek. Hoeveel u precies terug krijgt hangt af van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.

Eigenwoningforfait en OZB van invloed bij maandlasten hypotheek berekenen

Als u een koopwoning heeft moet u eigenwoningforfait betalen. De Belastingdienst ziet het hebben van een eigen woning als woongenot, dit wordt daarom gezien als een soort inkomen. Het eigenwoningforfait is dus een fictief inkomen en maakt het belastingvoordeel van hypotheekrenteaftrek lager. Vaak wordt dit door de Belastingdienst verrekent met de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait wordt bepaald aan de hand van de woningwaarde, hiervoor is de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) leidend. De hoogte wordt bepaald door de gemeente. Ook betaalt u aan de gemeente OZB (Onroerend Zaakbelasting). Per gemeente verschillen de tarieven hiervoor.

Wat is het verschil tussen de bruto en netto maandlasten van een hypotheek?

De bruto maandlasten zijn de maandelijkse betalingen die bestaan uit de aflossing en de rente. Dit betaalt u aan uw hypotheekverstrekker. De hypotheekrente is, zoals u heeft kunnen lezen, bij sommige hypotheken aftrekbaar van de belasting. Het teveel aan betaalde belastingen krijgt u terug van de Belastingdienst. U kunt ervoor kiezen om dit jaarlijks uitgekeerd te krijgen of als voorlopige teruggave. Bij de voorlopige teruggave krijgt u iedere maand al een bedrag terug. U kunt de netto maandlasten van uw hypotheek berekenen door de maandelijkse belastingteruggave van uw maandelijkse rente en aflossing te verminderen.

De netto maandlasten voor de hypotheek zijn dus de maandelijkse lasten die u na het belastingvoordeel heeft.

Hypotheekbedrag ook bepalend voor hypotheek maandlasten berekenen

Naast de rente en de hypotheekvorm is ook de hoogte van de hypotheek van belang om de hypotheek maandlasten te berekenen. Hoe hoger de hypotheek is, hoe meer u moet aflossen. U hoeft niet per se te gaan voor de maximaal mogelijke hypotheek. Ruimte houden voor overige zaken is ook van belang.

Hypotheek maandlasten berekenen – maandlasten niet hetzelfde als woonlasten

Houd er rekening mee dat, wanneer u de hypotheek maandlasten laat berekenen, u niet direct ook alle woonlasten berekend heeft. Want de woonlasten bestaan immers uit meer dan alleen de maandelijkse hypotheeklasten. Daarnaast betaalt u ook voor gas, elektra, water, verzekeringentelefonie, televisie en internet etc. Deze kosten kunt u vinden op uw bankafschriften van het afgelopen jaar. Maak een schema waarin u de vaste lasten noteert, de overige uitgaven zoals reisjes en uw inkomsten. Als u deze kosten voor uzelf in kaart heeft gebracht, dan weet u ook hoeveel ruimte u nog heeft voor uw hypotheek.

Online maandlasten hypotheek berekenen

Er zijn veel websites waar u de hypotheek maandlasten kan laten berekenen. Dit zijn tools die u een inschatting geven van de maandlasten. Het is echter belangrijk dat de maandlasten wel passen bij uw uitgavenpatroon. Deze tools houden ook geen rekening met uw toekomst plannen. Vraag uzelf daarom de volgende vragen af:

  • Bent u van plan om in de toekomst van baan te wisselen? Is dat wel in de buurt van de woning die u wilt kopen?
  • Heeft u een kinderwens? Past de kinderwens bij de woning die u wilt kopen? Of heeft u al kinderen en heeft u specifieke eisen voor de scholen? Zijn deze scholen wel in de omgeving van de woning te vinden?
  • Wilt u in de toekomst minder gaan werken en krijgt u daardoor minder inkomen?

Door deze vragen te beantwoorden krijgt u een goed beeld wat u precies wilt en kan hiermee rekening worden gehouden met de hypotheek maandlasten berekenen. U wilt niet dat na een aantal jaar blijkt dat uw hypotheek uw toekomstplannen in de weg staan.

U kunt het beste de hypotheek maandlasten laten berekenen door een deskundige hypotheekadviseur. Deze houdt uw wensen in de gaten én berekent met al het gemak de hypotheek maandlasten voor u. 

Meer interessante pagina's: De maximale hypotheek laten berekenen - Hoeveel hypotheek kan ik krijgen? - Kosten hypotheek oversluiten

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

 

Afbeelding: Maandlasten hypotheek laten berekenen door een deskundige van Racorn/Shutterstock.com