Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

De leveringsakte opgesteld door de notaris

Om ervoor te zorgen dat de woning wordt overgedragen, is er een document nodig waarin dit staat beschreven. Dit is de leveringsakte en deze akte wordt ook wel transportakte of akte van levering genoemd. De leveringsakte wordt opgesteld aan de hand van de koopovereenkomst. Je kunt deze koopovereenkomst overigens ook door een notaris laten opstellen.

Bij opstellen van leveringsakte controleert de notaris of:

  • de gegevens van de woning correct zijn. Dat doet hij bij het Kadaster; 
  • de verkoper niet onder curatele of in staat van faillissement is gesteld;
  • de verkoper meerdere hypotheekleningen heeft lopen;
  • er beslagen op de woning rusten;  
  • de verkoper is gescheiden na het tekenen van de koopakte. Als dat zo is, dan kan de ex-partner van de verkoper nog recht hebben op de woning;
  • de echtgeno(o)t(e) toestemming geeft tot verkoop;
  • er een juridische belemmering op de woning rust, op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten of Belemmeringenwet Privaatrecht. In het geval van de eerstgenoemde wet moet de verkoper de woning bijvoorbeeld eerst aan de gemeente aanbieden;  
  • de woning op grond staat waarop erfpacht rust;
  • de woning een monument is;

Als laatste zorgt de notaris ervoor dat de koopsom bij de bank en eventueel bij de verkoper terechtkomt, nadat je officieel eigenaar van de woning bent geworden.

De kosten voor notarissen kunnen flink verschillen. Vergelijk daarom hier notarissen.

Meer interessante pagina's: Startershypotheek - Maximale hypotheek laten berekenen - Nationale Hypotheek Garantie

Ga terug naar de hypotheken homepage
Ga terug naar de Consumind Finance homepage

 

Afbeelding: notaris van NotarYES/ Shutterstock.com