Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Vrijgeven data slimme meter keuze voor consument


Consumenten moeten de data van hun slimme meter zelf kunnen beheren, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een visiedocument. Momenteel hebben de netbeheerders nog zeggenschap over de informatie en heeft de consument zelf geen mogelijkheid eigen gegevens in te zien.


Wanneer andere partijen de data van de klant in willen zien, moeten zij toestemming vragen aan de netbeheerder in plaats van aan de klant zelf. Toezichthouder ACM vindt dat de regie direct bij de consument moet komen te liggen, zodat hij zelf binnen een geautomatiseerd systeem kan inzien en bepalen welke partij toegang tot zijn gegevens heeft. Op die manier is het heel overzichtelijk voor de consument wanneer en wie hij toestemming heeft gegeven tot inzage van zijn gegevens. De slimme meter kan beter worden benut en de consument levert hiermee een bijdrage aan de energietransitie.

Wet

Naast dat het een uitdrukkelijke wens van ACM is, is het volgens de organisatie ook wettelijk bepaald op basis van de nieuwe privacywet AVG. Het databeheer moet onafhankelijk geregeld worden, waarbij alle marktpartijen (onder bepaalde gelijke voorwaarden) toegang daartoe krijgen, als de klant daarmee expliciet is ingestemd.

Ontwikkeling

Momenteel worden er steeds meer slimme meters geplaatst; de uitrol ervan heeft voor meer dan de helft plaatsgevonden. ACM krijgt al veel informatie van marktpartijen over de kwaliteit van data die door netbeheerders wordt aangeleverd. Die kwaliteit is nog onvoldoende om volwaardige en betrouwbare diensten aan de consument te kunnen leveren. Vooral meetwaarden ontbreken nog te vaak. Dit kan komen door storingen of doordat de slimme meter uit staat. Dergelijke situaties werken de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, in het kader van energietransitie, tegen.