Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Steeds meer stroom uit gezamenlijke initiatieven


Burgerinitiatieven, waarmee duurzame energie wordt opgewekt, worden steeds rendabeler. Dergelijke projecten hebben in 2019 70% meer opgeleverd dan in 2018. Dat blijkt uit de jaarlijkse Lokale Energie Monitor van Stichting HIER opgewekt.

Dat er steeds meer plaatselijke initiatieven zijn (sinds 2009 zijn deze in opmars), blijkt uit de stijging van het aantal lokale energieprojecten van 69 vorig jaar naar 582 dit jaar. Vooral wordt ingezet op productie van zon- en windenergie. Bij zonne-energie gaat het vooral om projecten op daken, maar er staan ook tien drijvende zonneparken op de planning of in de toekomst kunnen weilanden vol zonnepanelen worden gezet. Dit jaar werd 22 procent meer windenergievermogen en 60 procent meer zonne-energie opgewekt. Dit komt onder meer door de opening van het Zeeuwse Windpark Krammer, bestaande uit 34 turbines met een vermogen van 102 megawatt.

Iets anders dan aardgas

Uit de Monitor blijkt dat steeds meer burgers op zoek gaan naar een goed alternatief voor aardgas. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of warmte uit oppervlaktewater of gft-afval te halen is of waterstof uit wind en naar combinaties van groene stroom uit zeewind.

Opbrengst

Minstens 85000 Nederlanders doen momenteel mee aan een burgercoöperatie. Bij een burgercoöperatie zijn lokale bedrijven en burgers samen eigenaar van een zonne- of windpark. Mensen kunnen met kleine bijdragen meedoen. Ze krijgen rendement op hun inleg en maken vaak zelf gebruik van de opgewekte energie. De projecten van die initiatieven leveren stroom op voor 235.000 huishoudens, 6 procent van de totale windenergie en 2 procent van de totale zonne-energie.

Belang

Stichting HIER opgewekt ziet het belang van burgercoöperaties. Burgers zetten tijd en geld in, waarmee ze zorgen voor draagvlak, zeggenschap en betrokkenheid van burgers. Gelet op het Klimaatakkoord zijn dergelijke initiatieven ook van belang. De focus ligt nu onder meer op de inzet van de burgers te koppelen aan de klimaatdoelen van het akkoord. In 2030 dient namelijk 50 procent van de productie op land in lokaal bezit te zijn en 20 procent van de wijken dient van het aardgas af te zijn.