Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Steeds meer duurzame energie geproduceerd


Wat doe jij aan duurzame energie? In Nederland is het aandeel groene energie in het totale energieverbruik afgelopen jaar gegroeid van 6,6 naar 7,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl, welke na het Energieakkoord is opgericht door enkele partijen in de energiesector.


Vooral uit zonnepanelen werd er meer stroom opgewekt. De productie ervan steeg vorig jaar met 50 procent. Het aanbod groene stroom uit windmolens bleef ongeveer gelijk. Biomassa omvat nu 5 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Vorig jaar steeg de stroomproductie door het bijstoken van biomassa met ruim 20 procent. Dit kwam doordat er meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Al met al is het aandeel duurzame stroom in het totale stroomverbruik gestegen van 15 naar 17 procent.

Verklaring

Het klimaat is niet meer de meest genoemde verklaring, waarom de groei van duurzame energie zo snel groeit. De steeds lagere prijzen, worden heel belangrijk. Dit blijkt onder meer uit het laatste Renewables Global Status Report (jaarlijks internationaal rapport met betrekking tot duurzame energie). Zonne- en windenergie hebben zich de afgelopen tijd snel ontwikkeld. Vooral bij elektriciteitsopwekking zijn de kosten snel gedaald. Dit komt bijvoorbeeld door innovaties bij het maken en installeren van zonnepanelen, materiaalverbetering en betere warmteopslag in zonnecentrales.

Andere landen

Naast de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland, maken andere landen op het gebied van duurzaamheid ook ontwikkelingen door. In China is een belangrijke reden van de groei van duurzame energie het tegengaan van de luchtvervuiling in Chinese steden, veroorzaakt door kolencentrales. In de VS is de nationale veiligheid een belangrijke reden. Ook in ontwikkelingslanden groeit duurzame energie snel. De gedachte dat duurzame energie duur is en alleen voor een beperkt aantal landen mogelijk, is niet meer van toepassing. Volgens het rapport is duurzame energie in veel gevallen het goedkoopste. In de elektriciteitssector gaan de veranderingen het snelst, maar de andere grote sectoren (transport en verwarming/koeling) ontwikkelen op dat gebied minder snel. Echter, het rapport meldt ook dat om de doelstellingen te behalen van het klimaatakkoord van Parijs, de ontwikkelingen nog sneller dienen te gaan.