Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Routekaart windenergie op zee 2030

In de periode tussen 2024 en 2030 wil het kabinet nieuwe windparken op de Noordzee bouwen. Samen met de huidige windparken op zee, dienen die voldoende duurzame stroom op te leveren voor 40 procent van het huidige totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Deze plannen zijn vormgegeven in de 'Routekaart windenergie op zee 2030'.

Deze routekaart geeft aan welke windenergiegebieden op de Nederlandse Noordzee, waar, wanneer en met welke omvang uitgegeven en in gebruik genomen worden. De windparken die in de komende jaren worden voorbereid, komen in Hollandse Kust (west), ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver.

Ja, ik wil groene stroom! >

Naar 11,5 gigawatt

Een afspraak van het Energieakkoord, is dat in 2023 vijf windparken moeten zijn gebouwd, die samen met de bestaande windparken een totaal vermogen hebben van ongeveer 4,5 gigawatt. Om de doelstellingen van de routekaart te kunnen behalen, moet tussen 2024 en 2030 7 gigawatt aan windparken op zee bijkomen. Het streven is naar een vermogen van 11,5 gigawatt te gaan. Volgens het kabinet is het bouwen van nog meer windparken na 2030 alleen zinvol, wanneer alle energiegebruik duurzaam wordt. Tijdens de gesprekken met betrekking tot het Klimaatakkoord wordt hierover uitvoerig gesproken.

Je kunt hierbij helpen door te kiezen voor een energiecontract met groene stroom. We helpen je graag bij het overstappen naar een groene energieleverancier, ook als je nog een vast contract hebt. Binnen 5 minuten maak je al gebruik van duurzame energie én kun je vaak ook nog eens tot 300 euro besparen. 

Ja, ik wil groene stroom! >

Kansen economie

De aanleg van de windparken zal ook een positieve uitwerking hebben op de economische ontwikkelingen. De plannen leveren naar schatting 10.000 banen op en het gaat om ongeveer 15 tot 20 miljard aan investeringen, gedurende de genoemde periode. Het Nederlandse marktaandeel voor wind op zee bedraagt 25 procent in Europa. Dit marktaandeel kan verder worden uitgebouwd, ook naar Azië en Amerika. Daarnaast betekent het feit wanneer je beschikking hebt over steeds goedkopere, duurzame energie, je positie in de concurrentiestrijd verbetert.