Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Resultaten opbrengst energie van zon en wind

De zonnestroomproductie heeft goed uitgepakt in het tweede kwartaal van 2018. Daarentegen is er in vergelijking met 2017 minder windenergie geproduceerd. Dit meldt Energieopwek.nl, de website van het Energieakkoord, met actuele (kwartaal-)gegevens over productie van duurzame energie.

De zonnestroomproductie steeg met 40 procent, in vergelijking met vorig jaar. Dat komt vooral door de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland. De productie van wind op land daalde met 10 procent. Veel (bijna) windstille dagen waren daar de oorzaak van. Daarnaast worden er weinig nieuwe molens neergezet. Windproductie op zee bleef gelijk. Biogasproductie is en blijft constant. Biogas ontstaat na vergisting van organisch materiaal, zoals mest, rioolslib of huisvuil.

Beste en slechtste 

In het tweede kwartaal van 2018 is 21 juni aangemerkt als beste dag voor duurzame energie. Toen werd 5,3 procent van de energie duurzaam geproduceerd. Dat is voldoende voor het verbruik van 920.000 Nederlanders. 19 mei was de slechtste dag. Toen was de duurzame energie-opbrengst goed voor 235.000 Nederlanders (1,4 procent van het energieverbruik).

Beeld van verduurzaming

Energieopwek.nl laat actueel nieuws zien wat er momenteel in Nederland aan duurzame energie uit zon, wind en biogas wordt opgewekt. Via deze website krijg je beeld van waar Nederland staat bij de verduurzaming. Het is een initiatief van het Energieakkoord, in samenwerking met EnTranCe, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.