Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Oranje stroom in opmars

In het afgelopen halfjaar zijn er voor het eerst bijna vier keer zoveel groene als grijze energiecontracten afgesloten. Deze toename is grotendeels te danken aan een flinke stijging van het aantal contracten met duurzame energie uit Nederland, zogenaamde oranje stroom. Dit aantal steeg in een jaar met ruim 275%. Zowel het aanbod van, als de vraag naar oranje stroom is sterk toegenomen. Daarnaast zijn Nederlanders steeds vaker bereid extra te betalen voor groene stroom uit eigen land.

Groene stroom

Steeds meer mensen kiezen bewust voor groene stroom. Van januari tot en met juni 2017 was maar liefst 80% van de afgesloten energiecontracten een contract met groene stroom, waarvan 27% uit Nederland en 53% uit de rest van Europa. In 2007 had maar een derde van de huishoudens in Nederland groene stroom.

Prijs gelijk

Ook mensen die niet extra willen betalen voor een energiecontract met groene stroom, kunnen alsnog voor groen kiezen. De prijs ligt namelijk al lang niet meer zo hoog als voorheen. Groene energie wordt steeds goedkoper om op te wekken en dus ook om aan te bieden. Uit (voorlopige) cijfers van het CBS blijkt dat er afgelopen jaar bijna 5% meer duurzame energie werd verbruikt dan het jaar ervoor. Dit komt mede door subsidies vanuit de overheid, zoals de Stimulering Duurzame Energieproductie, waardoor bedrijven eerder investeren in bijvoorbeeld windmolenparken.

Duurzame toekomst

Uit vrijwel alle hernieuwbare bronnen werd meer energie gehaald in 2016, blijkt uit cijfers van het CBS. De productie van energie door windmolens op zee is bijvoorbeeld verdrievoudigd sinds 2014. Het is te verwachten dat er steeds meer duurzame energie opgewekt zal worden in Nederland. Het bewustzijn bij mensen wordt steeds groter, en ook de politiek wordt opgeroepen om sneller en meer te investeren in duurzame energie. Nieuwe, efficiëntere technologie zal daar veel aan bijdragen. Dat blijkt nu al, aangezien de eerste windmolenparken zonder subsidie in zicht zijn. Er komt dus een steeds groter aanbod van oranje energie, waardoor we de komende jaren een stijgende lijn kunnen verwachten in het aantal oranje energiecontracten.

Groene concurrentie

Ten opzichte van een paar jaar geleden zijn er steeds meer aanbieders van groene Nederlandse energie. Maar de toename in het aantal groene contracten komt niet alleen door de lagere prijs. Consumenten weten steeds beter dat groene energie beter is én dat ze een keuze hebben. Groene energieleveranciers kunnen steeds beter concurreren. Op jaarbasis is groene stroom uit Nederland misschien nog twee tientjes duurder, maar milieubewuste mensen hebben dat er zeker voor over.

Zeeland groenste, Flevoland meest oranje

Zeeuwen zijn duidelijk gefocust op groen: 54,3% van de contracten is Europees groen, 29% is oranje. Na Zeeland volgen Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant als provincies waar naar verhouding de meeste groene contracten worden afgesloten. In Friesland, Drenthe en Gelderland kiezen mensen eerder voor een grijs contract.  
 
Kijken we naar het aandeel van oranje stroom dan scoort Flevoland met 34% het best. De provincie wordt gevolgd door Utrecht, waar het aandeel 32% bedraagt. Noord-Holland staat op de derde plaats met een aandeel oranje stroom van 30%. Flevoland is niet alleen de meest oranje provincie op dit moment, het is ook de grootste stijger op het gebied van Nederlandse stroom. Vergeleken met dezelfde periode twee jaar geleden, is het aandeel oranje stroom ruim vier keer zo groot geworden. Drenthe is de grootste achterblijver.