Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Opvolger salderingsregeling laat op zich wachten


De terugleversubsidie, de in juni aangekondigde opvolger van de salderingsregeling voor duurzame energie, laat even op zich wachten. Minister Wiebes van economische zaken krijgt de nieuwe regeling niet op tijd klaar, omdat deze te ingewikkeld is geworden. De salderingsregeling blijft nog gehandhaafd tot 2021.

De terugleversubsidie verschilt hierin van de huidige salderingsregeling: de subsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet wordt terug geleverd (met een verlaging van de energiebelasting). Met de salderingsregeling kun je de opgewekte energie aftrekken van je verbruik. Wanneer de subsidie ingaat, vervalt de salderingsregeling.

Aantrekkelijk

Toch blijft de opgewekte stroom zelf verbruiken aantrekkelijk. Dat komt omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2021 geen energiebelasting en geen ODE (Opslag Duurzame Energie) betalen. Met de terugleversubsidie wordt jaarlijks  vooraf een subsidieplafond vastgesteld. Voor wie al gebruik maakt van de salderingsregeling komt een soepele overgang.

Terugverdientijd blijft gelijk

De nieuwe regeling richt zich naast stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. Minister Wiebes introduceerde de nieuwe regeling, omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden en bij het handhaven van de huidige salderingsregeling het een dure subsidievorm van de overheid zou worden. Uitgangspunt bij de nieuwe regeling is dat de gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar hetzelfde blijft. Dat maakt het voor investeerders nog steeds interessant.

Een loket

Wek je duurzame energie op? Voor de aanvraag van terugleversubsidie komt er in de toekomst één loket bij RVO.nl. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom bepaald wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog onderzocht.