Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Nederland moet duurzamer worden

Uit uitgebreid onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland op het gebied van duurzaamheid een inhaalslag dient te maken.

In het onderzoek heeft het CBS onderzocht hoe Nederland (en andere VN-landen) het doet wat betreft de Sustainable Development Goals (SDG's). Dit zijn de meest duurzame VN-doelen, die door de VN zijn opgesteld in 2015. Deze doelen zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, maar die waren minder specifiek. Met de SDG's verklaren alle VN-leden zich onder meer in te spannen om een einde te maken aan armoede en honger, de aarde te beschermen, de mensenrechten te bewaken en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. In totaal telt het pakket 17 doelstellingen, die gerealiseerd dienen te zijn in 2030. Uit het onderzoek is gebleken dat Nederland slecht scoort op het gebied van duurzaamheid en een flinke inhaalslag moet maken met groene energie. 

Vergelijk groene energie

Positieve scores

Uit het onderzoek blijkt onder meer het volgende: Vergeleken met andere EU-landen, behaalt Nederland hoge scores op economisch gebied, de rechtstaat, armoede en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Het bruto binnenlands product (gebruikelijke maatstaf voor de welvaart van een land) per hoofd van de bevolking in Nederland is één van de hoogste in Europa. Van armoede is in Nederland dus bijna geen sprake.

Niet overal positief

De meeste van de 17 duurzaamheidsdoelen zijn voor Nederland in het afgelopen jaar dichterbij gekomen. Toch scoort ons land niet op alle fronten goed. Nederland scoort slecht op klimaat en energie.

Ons land staat onder aan de ranglijst als het gaat om hernieuwbare energie (energie afkomstig van natuurlijke bronnen, die constant worden aangevuld). Vergeleken met andere EU-landen zijn de broeikasgasemissies (uitgiftes die worden veroorzaakt door economische activiteiten en worden bepaald volgens de afbakening van de nationale rekeningen, zodat ze direct consistent zijn met bijvoorbeeld het bruto binnenlands product, productie en verbruik) per inwoner nog erg hoog. De meest opvallende achteruitgang is het wegzakken van Nederland uit de EU-kopgroep qua broeikasgasintensiteit.

Nederland lui geworden?

Volgens Marjan Minnesma, directeur van klimaatorganisatie Urgenda, komen de lage scores door diverse factoren: “We zijn lui geworden door onze enorme gasbel die gratis is, onze ligging aan zee en kolencentrales. Zo hebben we ontzettend veel geld verdiend met fossiel, maar te lang geen actie ondernomen.” Minnesma stelt dat Nederland de laatste 15 jaar veel heeft laten liggen. Een inhaalslag is daarom nodig.

Draag je steentje bij aan duurzaamheid 

Als Nederlander kun jij iets doen om er voor te zorgen dat Nederland een stuk duurzamer wordt. Dit doe je al door bijvoorbeeld gebruik te maken van groene stroom in plaats van grijze stroom. Je kunt via Consumind gemakkelijk je oude energiecontract omzetten naar een nieuw energiecontract met groene stroom en we bekijken dan ook gelijk of je kunt besparen. Je kunt hier soms tot wel 300 euro per jaar aan overhouden. Klik hier om grijze stroom de deur uit te doen en over te gaan op groene stroom. 

Vergelijk groene energie