Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Klimaatwet is een feit

Het heeft maanden onderhandelingstijd voor zeven politieke partijen gekost, maar niet zonder resultaat: de nieuwe klimaatwet is een feit. GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, CU en SP hebben onlangs het akkoord gepresenteerd. Dit akkoord is onder meer gericht op het verminderen van uitstoot van broeikasgassen.

Vooral voor de langere termijn is de klimaatwet ambitieuzer dan het regeerakkoord, dat vorig jaar is gesloten. In de klimaatwet hebben de betreffende politieke partijen vastgelegd dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent en in 2030 met 49 procent (doel van de partijen is uiteindelijk op 55 procent uit te komen) moet zijn teruggedrongen, ten opzichte van de uitstoot in 1990. In het regeerakkoord is voor dat jaar geen concreet doel vermeld. Verder hebben de partijen afgesproken dat in 2050 alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

Onderhandelen

De partijen PvdA en GroenLinks vatten in 2015 voor het eerst het plan voor terugdringing van de CO2-uitstoot in een wet vast te leggen. Sinds vorig jaar denken de regeringspartijen, SP, D66 en CU daarover mee, waarna vervolgens VVD en CDA zich na de formatie aansloten. Maanden van onderhandelen over de precieze getallen volgde. Hoe de vastgelegde doelstellingen worden bereikt, is nog volop onderwerp van gesprek aan de onderhandelingstafels.

Breed draagvlak

De zeven fracties bezitten samen 113 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Vanwege het brede draagvlak van deze partijen is de verwachting dat de wet in de Eerste Kamer geen problemen zal tegenkomen. De eerstvolgende stap is het nieuwe wetsvoorstel voor te leggen voor advies aan de Raad van State. De parlementaire behandeling start na het zomerreces, is de verwachting. Toekomstige kabinetten dienen zich ook te houden aan de klimaatwet.

Klimaatnota

Een keer in de vijf jaar schrijft het kabinet een klimaatnota. In die nota staat het beleid voor de komende jaren stap voor stap vermeld. Over hoe de vorderingen gaan, wordt een keer per jaar verslag uitgebracht, op de zogeheten Klimaatdag. Op deze dag, die vanaf heden op de vierde donderdag van oktober wordt gehouden, krijgen de Eerste en de Tweede Kamer een uitgebreid klimaat- en energieverkenning. Deze is gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving.