Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Kleine energieverbruiker merkt het meeste van energieakkoord

Huishoudens en kleine ondernemingen worden hard getroffen door het energieakkoord van het kabinet. De maatregelen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, zoals het verhogen van de belastingen, raken vooral de laagste inkomens van Nederland terwijl de grote ondernemingen hiervan profiteren. Het kabinetsbeleid roept dan ook twee hoofdvragen op: betaalt de vervuiler überhaupt wel en worden de lasten wel naar draagkracht verdeeld?

“Lastenverdeling ongelijker dan voorheen”

Uit onderzoek van CE delft in opdracht van Milieudefensie kan geconcludeerd worden dat de lastenverdeling ongelijker wordt dan voorheen. Vooral de mensen met de laagste inkomend worden relatief hard getroffen. Het energieakkoord pakt dan ook beter uit voor grote ondernemingen dan voor kleine en weer beter voor het bedrijfsleven dan voor huishoudens. Onder de maatregelen vallen het verhogen van de energiebelasting en verlaging van de teruggaaf in energiebelasting. 

Bedrijfsleven en ondernemingen

Kleinverbruikers in het bedrijfsleven zoals eenmanszaken worden hard geraakt. Grotere ondernemingen komen er juist goedkoop vanaf volgens het onderzoek. Het laagste segment van het bedrijfsleven heeft op dit moment al de hoogste energielasten maar krijgen in de aankomende jaren door het energieakkoord nog een grote lastenverzwaring te verwerken. Zij zullen het meeste merken van de maatregelen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

De lastenverdeling is op dit moment zeer ongelijk. De lichte industrie en kleine ondernemingen draaien op voor bijna 100 euro per ton uitgestoten CO2 en de zware industrie en energiesector nog geen 25 euro.

Consumenten

Huishoudens zijn op dit moment al een relatief groot deel van hun inkomen kwijt aan energielasten. Door het energieakkoord zullen zij in de aankomende jaren nog meer moeten betalen. Huishoudens met een maximaal bruto inkomen van 17.646 euro zijn in 2021 6,2% van hun besteedbaar inkomen kwijt aan energiebelasting. In 2018 bedraagt dit 4% van het besteedbaar inkomen.

Huishoudens met een inkomen tussen de 71.000 en 89.000 euro, merken hier een stuk minder van het energieakkoord. 1,5% van het besteedbaar inkomen van deze inkomstenklasse zal op gaan aan energiebelasting. Dit is een stijging van maar 0,4% ten opzichte van 2018. 

Aan de overheidsheffingen kunnen we niets veranderen, maar aan de tarieven voor stroom, gas en de vaste leveringskosten wel. Profiteer daarom nu van voordelige tarieven om verdere stijging te voorkomen. Start met energie vergelijken.