Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Hulp bij financiering voor verduurzamen woning


Het kabinet wil minimaal honderden miljoenen extra uittrekken om woningen te verduurzamen. Er wordt een landelijk programma voor de verduurzaming van woningen ontwikkeld. Via dat programma wordt tot 2030 50 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie. Niet alleen de aanschaf van warmtepompen komt dan voor subsidie in aanmerking, dat geldt ook voor isolatiemaatregelen.

Gemeenten helpen mee
Diverse gemeenten willen woningbezitters helpen met verduurzamen. Dat willen ze doen door mogelijkheden aan te bieden om de grond onder hun huis te verkopen aan de gemeente. Van die opbrengst kan de huiseigenaar investeren in verduurzaming van de woning. Deze nieuwe manier van gebouwgebonden financiering (leningen die aan het huis gekoppeld zijn en niet aan de eigenaar) is momenteel onderwerp van gesprek tijdens de klimaatonderhandelingen. De eigenaar van het huis huurt de grond vervolgens van de gemeente, totdat hij de lening heeft afgelost. Op dat moment krijgt hij de grond in eigendom terug. Deze constructie wordt gezien als een vorm van tijdelijke erfpacht.

Laagdrempelige financiering
De klimaatonderhandelaars denken na over bovengenoemde optie, omdat een van de grootste obstakels voor een snelle verduurzaming van de Nederlandse woningen de financiering is. Lang niet alle huiseigenaren willen of kunnen de energietransitie zelf bekostigen. Vandaar dat er aantrekkelijke en laagdrempelige financiering dient te komen.

Aantrekkelijk?
Gebouwgebonden leningen lijken op het eerste gezicht aantrekkelijk voor de huiseigenaren, bijvoorbeeld omdat het de bedoeling is dat men deze lening straks woonlasten neutraal kan aflossen. Dat betekent dat de rente- en aflossingsbedragen niet hoger mogen zijn dan de energiekosten die de bewoner bespaart na verduurzaming van zijn huis. Hoewel dat de bedoeling is, zijn er ook nog twijfels: Wat als de besparing op de energierekening na verduurzaming tegenvalt? Dat is (vooral) nadelig voor iemand met een laag inkomen. Daarnaast is er een wetswijziging nodig om gebouwgebonden leningen mogelijk te maken. Voordat een dergelijke wijziging rond is, kun je zomaar 2,5 jaar verder zijn.

Zelf regelen
Om geen rekening te hoeven houden met een langdurige traject met betrekking tot een wetswijziging, wil een aantal gemeenten de financiering van die verbouwingen zelf regelen. Zo kan het verduurzamingstraject toch doorgang vinden. De gemeenten willen dat woningbezitters de mogelijkheid krijgen de grond op elk gewenst moment terug te kopen. Verkoopt de bewoner zijn huis voordat de schuld afgelost is? Dan neemt de volgende eigenaar het erfpachtcontract over.

Aardgasvrije wijken
Omdat gemeenten een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van woonwijken, zal het kabinet extra geld vrijmaken om gemeenten te helpen wijken aardgasvrij te maken. Wijken waar het aardgasnet binnenkort aan vervanging toe is, zullen als eerste worden aangepakt. Met al deze maatregelen hoopt het kabinet te bereiken dat vóór het eind van de kabinetsperiode in 2021 zo'n dertig- tot vijftigduizend bestaande woningen aardgas vrij zijn gemaakt. Tot 2030 moet dan het aantal oplopen tot anderhalf miljoen. Daardoor zal de CO2-uitstoot aanzienlijk dalen.