Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Hogere CO2-prijs zorgt voor stijgende energieprijzen


De prijzen voor gas en elektriciteit stijgen. Dit komt voornamelijk door een stijgende CO2-prijs: dit tarief is dit jaar met maar liefst 200 procent gestegen.

Als je als bedrijf schadelijke gassen, zoals CO2, wilt uitstoten, dien je daarvoor emissierechten te ontvangen. Deze geven het recht dergelijke stoffen uit te stoten. De afgelopen weken is de prijs van CO2-emissierechten meer dan 200 procent gestegen: van 8 euro per ton begin dit jaar naar meer dan 25 euro per ton recent. De prijsstijging komt (voornamelijk) door het besluit het overaanbod aan emissierechten per 1 januari 2019 versneld uit de markt te nemen.

Andere prijzen stijgen ook

Gasprijzen stijgen ook. De stijging van de gasprijzen is mede het gevolg van seizoensgebonden vraag naar elektriciteit als gevolg van de warme zomer en verwarming in de winter. Een stijgende vraag voor het vullen van de gasopslag voor de winter zorgt ook voor een hogere prijs.

Door de hogere tarieven van de CO2-emissierechten en gas, ontkomt de elektriciteitsprijs ook niet aan een verhoging. Een toenemende vraag naar energie vanuit het buitenland drijft de prijs verder omhoog.

Belastingverhoging

Niet alleen de prijzen van energie stijgen, maar de belastingen op energiegebruik ook. De verwachting is dat de gemiddelde gas- en elektrarekening van een eigen woning volgend jaar daardoor met 25 procent zal stijgen. Deze verhoging komt grotendeels doordat er steeds meer duurzame energie moet worden opgeslagen. Daarnaast komt dat de gasbelasting ook omhoog gaat en de korting op energiebelasting volgend jaar daalt. Dit alles is nodig om de subsidie voor duurzame energieprojecten te kunnen blijven betalen. Daarnaast zal een deel van de financieringslast voor dergelijke projecten bij het bedrijfsleven worden neergelegd. Deze verzwarende lasten is het gevolg van afspraken uit het energieakkoord van 2013. Extra lasten, die aangegeven staan in het aanstaande Klimaatakkoord, zijn hierin nog niet meegenomen.