Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Grote som geld subsidie duurzame energie blijft liggen


Afgelopen 5 jaar is er 2,5 miljard euro, bedoeld voor subsidie duurzame energie, op de plank blijven liggen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, die de geldstromen voor duurzame energie in kaart heeft gebracht.


Voor de periode 2013-2018 werd 7,7 miljard euro begroot, terwijl de totale uitgaven aan de subsidieregelingen 5,1 miljard euro bedroegen. Een derde van het begrote bedrag. Minister Wiebes schat de uitgaven aan subsidie voor productie van duurzame energie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+, voorheen MEP en SDE) steeds te hoog in.

Opslag ODE

Doordat er geld overblijft, groeit de reserve op de begroting (voor toekomstige projecten). Daarnaast zijn de begrote subsidie-uitgaven voor de SDE+-regeling bepalend voor de hoogte van de Opslag Duurzame Energie (ODE), die burgers en bedrijven betalen via de energienota. Dat maakt realistisch begroten extra belangrijk.

De Algemene Rekenkamer vindt dat de minister niet altijd even duidelijk is over de geldstromen, de samenhang tussen de SDE+-regeling aan de ene kant en de dekking via de opslag op de energienota aan de andere kant. Juist omdat de komende jaren de uitgaven enorm zullen stijgen, is het van belang dat parlement, huishoudens en bedrijven duidelijk inzicht hebben in geldstromen.

Duidelijkheid belangrijk

De uitgaven aan de SDE+ regeling worden gedekt met een belastingheffing op het energieverbruik. Dat is de ODE. Huishoudens betalen momenteel 50 procent, net als bedrijven. Er wordt niet nagekeken of deze lastenverdeling ook in de praktijk zo uitpakt. Het kabinet heeft als voornemen deze lastenverdeling te verschuiven naar 33 procent voor huishoudens en 66 procent voor bedrijven. Duidelijkheid is, ook hierin, belangrijk. Hoe meer informatie er gegeven wordt, hoe duidelijker een en ander wordt en hoe beter sturing (vanuit de Tweede Kamer bijvoorbeeld) mogelijk is.