Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Elektriciteitsverbruik in 2020

Wereldwijd energieverbruik

Het wereldwijde elektriciteitsverbruik daalde het afgelopen jaar met 2 procent. Voorgaande jaren groeide dit verbruik, maar de coronacrisis bracht hier in 2020 verandering in. Ook in Nederland is een duidelijk verschil zichtbaar. Maar is de coronacrisis de enige oorzaak hiervan?

Wereldwijde energievraag in 2020

Met name in het tweede kwartaal van dit jaar verbruikten we minder elektriciteit in Nederland (daling van 7 procent). Gemiddeld daalde het Nederlandse elektriciteitsverbruik in 2020 met 1,5 procent. Vergeleken met andere Europese landen is dit relatief weinig. Zo kende het verbruik van het Verenigd Koninkrijk een daling van 6 procent, Italië 5,9 procent en Spanje 5,7 procent. Wereldwijd gezien groeide alleen in China de vraag naar elektriciteit. Overigens was deze groei van 2 procent wel een stuk lager dan de gemiddelde groei (6,5 procent) van de afgelopen jaren.

De verwachting is dat de economie in 2021 wereldwijd weer zal groeien. Experts gaan er daarom vanuit dat de vraag naar elektriciteit weer met ongeveer 3 procent zal stijgen.

Elektriciteitsproductie in Nederland

De coronamaatregelen waren de oorzaak voor de energiedaling. De lockdown van afgelopen voorjaar zorgde voor verminderde economische activiteit en dat was terug te zien in het elektriciteitsverbruik.

Exporteren van elektriciteit

Opvallend was dat hoewel we zelf minder energie verbruikten, we wel ongeveer hetzelfde bleven produceren. Dit komt doordat we ons overschot aan elektriciteit naar Duitsland exporteren. In Duitsland worden bruinkolencentrales gesloten, waardoor er nu minder stroom uit Duitsland binnenkomt en er dus meer stroom de grens over gaat.

Fossiele brandstoffen

Momenteel vormen fossiele brandstoffen als steenkool en aardgas nog altijd de meest gebruikte energiebron ter wereld. Toch is in Nederland een kleine verandering zichtbaar: er wordt steeds meer ingezet op duurzame vormen van energiewinning (denk aan zonne- en windenergie en biomassa). Het eerste halfjaar daalde de Nederlandse elektriciteitsproductie uit steenkool, terwijl de productie uit hernieuwbare energiebronnen juist toenam.