Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Echte Nederlandse groene stroom


Claimt jouw energieleverancier groene en Nederlandse stroom te leveren? Volgens Autoriteit Consument en Markt (ACM) hoef je niet meer bang te zijn of die stroom écht Nederlands en groen is. Alle leveranciers die claimen dergelijke stroom te leveren, voldoen nu aan de wettelijke eisen.

ACM deed onderzoek naar de herkomst van Nederlandse stroom en de gegeven garanties van energieleveranciers. Uit het onderzoek bleek onder meer dat circa 10 procent van de bedrijven, door diverse redenen, niet goed kon onderbouwen dat stroom echt groen was of dat deze opgewekt werd met Nederlandse windmolens of zonnepanelen. Soms konden de juiste benodigde papieren (certificaten) niet getoond worden. ACM benadrukt dat het niet zo is dat consumenten in het verleden grijze stroom hebben gekregen, terwijl ze dachten groene stroom te ontvangen. Geen van de energieleveranciers fraudeerde opzettelijk. Onduidelijkheid over of het echt groene stroom betrof of een administratieve fout kwamen veel voor.

Garanties van oorsprong

Bij het leveren van groene stroom dient een leverancier een ‘Garantie van Oorsprong’ (GvO) te hebben. Dit certificaat geeft de garantie dat groene stroom ook echt groen is opgewekt, bijvoorbeeld door windmolens of zonnepanelen. Ongeveer 70 procent van alle Nederlandse consumenten neemt momenteel groene stroom af. Daarvan komt bijna 30 procent uit Nederland (de GvO’s geven ook de garantie dat Nederlandse energie ook daadwerkelijk in Nederland is opgewekt).

Stroometiket

Op een stroometiket moet een energieleverancier alle bronnen van de geleverde stroom vermelden, zodat je als consument weet wat je precies geleverd krijgt. Leveranciers die de herkomst van stroom niet goed konden aantonen, hebben hun stroometiket aangepast. Die verplichting geldt momenteel alleen voor groene stroom, maar vanaf 1 januari 2020 moeten bronnen van grijze stroom (energie uit fossiele brandstoffen) ook vermeld staan op het etiket.