Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.
Sluit

Correctie energienota met zonnepanelen

Klanten van Essent en dochterbedrijf Energiedirect.nl hebben in sommige gevallen ten onrechte geen vermindering van de energiebelasting op hun jaarrekening gekregen. Hierdoor betaalden zij ruim 370 euro te veel. Essent en Energiedirect.nl hebben toegezegd de betreffende nota’s te herzien. Ook zullen zij hun processen aanpassen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

Verminderde energiebelasting

Ieder huishouden dat op enig moment in een jaar stroom afneemt van het net, heeft recht op een vast bedrag vermindering energiebelasting. In 2017 is dit € 373,33 inclusief BTW. Echter, een zeer specifieke groep klanten ontving deze vermindering niet. Zij hadden zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter, maar hadden niet gemeld bij de netbeheerder dat zij zelf stroom opwekken. Bovendien gaven zij een verbruik van 0 door of kwamen uit op een negatief verbruik.

Netbeheerder

Consumenten die zelf stroom opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, zijn wettelijk verplicht om dit aan hun netbeheerder door te geven. De netbeheerder zorgt er dan voor dat de melding in het CAR wordt opgenomen. Zo worden bij zelf-opwek fouten in de facturatie voorkomen en voldoen energieleveranciers aan de eisen van de belastingdienst. Doordat sommige klanten van Essent en Energiedirect.nl niet hadden doorgegeven dat ze zonnepanelen hadden, ontvingen ze geen vermindering energiebelasting op hun eindnota.

Administratief proces

Voortaan zullen  Essent en Energiedirect.nl in het Centraal Aansluitingen Register (CAR) nagaan of een 0- of negatief verbruik het gevolg is van zelf-opwek. Deze processen zijn nu geborgd. Hierdoor ontvangen klanten die zelf energie opwekken, maar zich niet bij de netbeheerder hebben gemeld, toch de juiste nota’s inclusief vermindering van de energiebelasting. Nuon en Eneco geven aan dat dit bij hen al de standaardprocedure is.